Jätä ego nurkkaan – organisaatiokulttuuria Vincitin tyyliin

"Johtajan bonarit riippuu tämän projektin onnistumisesta", kuuli ohjelmistoyritys Vincit Coop Oy:n toimitusjohtaja Teemu Uotila sanottavan. Huono motivaatiotekijä koodarille, Uotila ajatteli.

Kuva: Vincit

Organisaation pitäisi tukea yksilön motivaation löytämistä. ”Organisaation pitää osoittaa, mikä arvolupaus tekemisen taustalla on”, Uotila sanoo.

Kasvu ei ole itseisarvo – se on lopputulos

Kuulostele, ymmärrä ja mahdollista ihmisten unelmat, jos ne ovat linjassa organisaation intressien kanssa, Uotila aloittaa. Kun yksilö voi hyvin, firma voi hyvin. Vincitillä on varaa puhua asiasta. Yhtiö on valittu Euroopan parhaaksi työpaikaksi 2016. Liikevaihdon kasvu oli vuonna 2016 reilut 20 prosenttia. Henkilöstömäärä on kasvanut yhtiön perustamisen jälkeen 2007 yli kolmensadan.

”Kasvu ei ole itseisarvo. Me uskomme, että löytämällä parhaat tyypit meille töihin, kasvu on lopputulos”, Uotila sanoo.

Vincitissä ollaan valmiita kokeilemaan uusia johtamis- ja palkitsemismalleja. Onnellisuus on subjektiivista ja sen takia henkilöllä täytyy olla mahdollisuus siihen itsekin vaikuttaa.

Teemu Uotila

Teemu Uotila

Ihmislähtöistä palkitsemista

Vincitin panostus yrityskulttuuriin näkyy myös palkitsemisessa. Yhtiö on tullut tunnetuksi palkka-avoimuudestaan sekä tietysti Great Place to Work-tutkimuksen kärkisijasta kolmena vuotena.

”Haluamme pitää mallimme yksinkertaisina. Tavoitteenamme on olla ihmislähtöinen. Olemme koko olemassaolomme ajan panostaneet erityisesti kahteen asiaan: henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen”, Uotila sanoo.

”Henkilöstö saa keksiä palkinnot ja palkitsemismetodit itse – yritykselle jää tehtäväksi tarkistaa, että ne ovat jollain tapaa yhteneväiset organisaation intressien kanssa”, Uotila jatkaa.

Vaikutusmahdollisuudet omassa työssä houkuttelevat Uotilan mielestä hyviä talentteja töihin.

”Haluamme, että ihmiset ilmaisevat mielipiteensä. Motivaatio osallistua johonkin projektiin johtaa aina parempaan työn jälkeen. Siksi projekteihin otetaan myös sillä perusteella mukaan, haluaako siihen vai ei.”

Jaa artikkeli