HR-johtaja, näin saat henkilöstösi syttymään

Työntekijät odottavat työnantajalta enemmän kuin koskaan, sanoo Lemminkäisen henkilöstöjohtaja Jan Gustafsson. Kysyimme isojen yritysten HR-johtajilta, miten he saavat henkilöstönsä syttymään.

"Menestymme, jos henkilöstömme on onnellinen työssään ja työ on luonteva osa elämää. Perusasiat, kuten työvälineet, eettiset toimintatavat, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus, on oltava kunnossa. Keskeistä on kokemus siitä, että kuunnellaan ja arvostetaan yksilönä ja ammattilaisena."
Pii Raulo, YIT

"Luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri mahdollistaa kokeilemisen ja virheistä ja onnistumisista oppimisen. Tekemisellä täytyy olla merkitys, jotta siitä innostuu. On tärkeää, että pyrkimys tehdä työyhteisöstä aina hieman eilistä parempi, näkyy ja tuntuu."
Merja Ranta-Aho, Elisa

"Eniten henkilöstöä motivoi innostava ja osaava esimies. Huono esimies jätetään, hyvän vuoksi jäädään sekä saadaan suoritus uudelle tasolle. On luotava ilmapiiri, jossa luottamus, innovaatiot, vastuunotto, intohimo ja ilo kukoistavat. Turha hierarkia ja hidas päätöksenteko lannistavat."
Teija Sarajärvi, Huhtamäki

"Meillä keskustellaan muutoksista, kun ne ovat vasta suunnitteluasteella. Sisäisellä kulttuurihankkeella tuomme johdon ja muun henkilöstön lähemmäksi toisiaan kielen ja ymmärryksen tasolla. Kaikkien on vietävä uusi kulttuuri omaan työn arkeen, muuten aitoa muutosta ei tapahdu."
Sini Kivekäs, Nordea

"Kaikki eivät voi olla läsnä, joten henkilöstö pystyy esittämään kysymyksiä esimerkiksi videolla konsernijohdolle. Avaamme strategiaa selittämällä syitä ja taustoja, teemme tavoitteista konkreettisia sekä puhumme, miten meidän on muututtava, jotta tavoitteet saavutetaan."
Hannele Jakosuo-Jansson, Neste

"Vastuullisuus korostuu. Uudistimme K Code of Conductin, jotta varmistamme, että kaikki tietävät, miten saa toimia. Meillä on järjestelmä, joka yhtenäistää tapamme asettaa tavoitteita, seurata niitä, palkita hyvistä suorituksista ja kehittää henkilöstöämme suorituksen arvioinnin perusteella. Valtuutamme ihmiset tekemään entistä enemmän päätöksiä alemmalla tasolla."
Matti Mettälä, Kesko

"On huolehdittava johtoryhmien monimuotoisuudesta, koska erilaiset näkökulmat ja taustat parantavat päätöksentekoa. Rekrytoinneissa onnistuminen on menestymisen kannalta kriittistä. Omilla koulutusohjelmilla varmistamme, että meillä on sitoutuneita työntekijöitä myös tulevaisuudessa."
Riitta Savonlahti, UPM

"Energize Your Day -ohjelma kannustaa henkilöstöä kiinnittämään huomiota hyvinvointiinsa ja parantamaan sitä. Ohjelmaan kuuluu työkaluja esimerkiksi työpaineiden ja palautumisen hallintaan. Osana on henkilöstökysely, jotta voimme tarjota henkilökohtaista neuvontaa."
Risto Penttinen, Fortum

"Työntekijät odottavat työnantajalta enemmän kuin koskaan. Henkilöstömme osaamisen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. Seuraamme työturvallisuutta, työkyvyn ylläpitämistä ja panostamme korjaaviin toimenpiteisiin."
Jan Gustafsson, Lemminkäinen

"Johtamisen on luotava edellytykset ihmiselle ottaa vastuuta, kehittyä, oppia lisää ja kasvaa liiketoiminnan mukana. Yrityksen täytyy olla ”kunnon kansalainen”, jonka toiminta on läpinäkyvää, eettistä ja toteuttaa arvoja, joihin henkilöstö voi sitoutua. Jokaisen on koettava työnsä merkitykselliseksi."
Päivi Castren, Wärstilä

"Luomme kulttuuria, jossa jatkuva parantaminen, vastuun ottaminen, palautteen antaminen ja monimuotoisuudesta ammentaminen, ovat osa jokapäiväistä tekemistä. Rohkaisemme henkilöstöä henkilökohtaiseen uudistumiseen ja kehittymiseen, koska maailma ja työn vaatimukset muuttuvat."
Mika Videman, Fazer Group

"Johto johtaa omalla esimerkillään, halusi sitä tai ei. On toimittava joka hetki yrityksen arvojen mukaisesti."
Sari Suono, ISS

Jaa artikkeli