Haluatko tehdä töitä myös eläkkeellä? Huomioi nämä asiat

Moni haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä. Osa haluaa hankkia lisätuloja, toiset kaipaavat mielekästä ajanvietettä ja työelämän haasteita. Miten työntekoa eläkkeellä verotetaan ja miten se vaikuttaa eläkkeeseen?

”Eläkkeellä ollessaan voi hyvin jatkaa työntekoa ja eläkeaikanakin tehty työ kasvattaa eläkkeen määrää. On kuitenkin syytä selvittää etukäteen, miten työnteko vaikuttaa omiin eläketuloihin ja verotukseen”, sanoo Mandatum Lifen asiakasjohtaja Harri Salminen

Harri Salminen
Harri Salminen

Vaikutusta on mm. sillä, millaista eläkettä eri vaihtoehdoista nostaa.

Vanhuuseläkkeellä ollessaan voi työskennellä niin paljon kuin haluaa.  Edellytyksenä on, että ennen eläkettä ollut työsuhde on päättynyt.

”Jos eläkeaikana haluaa edelleen jatkaa työskentelyä saman työnantajan palveluksessa, on tehtävä kokonaan uusi työsopimus. Eläkeläinen voi solmia eläkkeen rinnalle kokonaan uuden työsuhteen,” Salminen neuvoo.

Vanhuuseläkkeen rinnalla voi kerryttää uutta eläkettä 1,5 % vuodessa 68–70 -vuotiaaksi asti (v. 1957 ja sitä ennen syntyneillä eläke kertyy 68-vuotiaaksi asti, 1958–1961 syntyneillä 69-vuotiaaksi ja 1962 jälkeen syntyneillä 70-vuotiaaksi saakka). Tämän jälkeen uusi eläke pitää hakea itse.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä (entinen osa-aikaeläke) saat valintasi mukaan joko 50 % tai 25 % sinulle jo kertyneen eläkkeen määrästä ja voit lisäksi halutessasi työskennellä ilman ansiorajoituksia. Ansioista karttuu uutta eläkettä siihen asti, kunnes siirtyy kokonaan eläkkeelle.

”Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä oleva voi halutessaan jatkaa nykyistä työsuhdettaan ilman uutta työsopimusta”, Salminen sanoo.

Täydellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan työskentelyä sen sijaan on rajoitettu ansioiden puolesta tiettyyn summaan kuukaudessa. Ansioraja määräytyy tienattavien eurojen tai eläkettä edeltävän palkkatason mukaan. Henkilökohtainen ansioraja kerrotaan omassa eläkepäätöksessä.

Jos haluat tietää tarkemmin työnteon vaikutuksesta omaan tilanteeseesi, voit kysyä asiaa omalta työeläkelaitokseltasi tai Kelasta.

Miten eläkeläisen tuloja verotetaan?

Lakisääteistä eläketuloa verotetaan ansiotulona kuten palkkatuloakin. Eläkeaikana työskentelevä tarvitsee kaksi verokorttia: yhden eläketuloa ja toisen palkkatuloa varten.

”Eläkeläisen lopullinen veroprosentti muodostuu siten, että eläketulot ja työtulot lasketaan yhteen ja niitä verotetaan ansiotuloina. Mitä suuremmat tulot ovat yhteensä, sitä suurempi on veroprosentti”, kertoo Salminen.  

”Lisäksi suurista eläkkeistä, eli yli 47 000 euron ylittävästä eläketulosta, maksetaan lisäveroa 5,85 prosenttia”, Salminen lisää.

Vaikka verotus kohtelee eläketuloa ja palkkatuloa samalla tavalla, eläketulosta myönnetään erilaisia vähennyksiä kuin palkkatulosta. Töissä käyvä eläkeläinen saa palkkansa osalta palkansaajalle kuuluvat vähennykset.

”Palkkatuloista voi vähentää esimerkiksi tulonhankkimiskuluja, kuten matkakuluja ja muita ansio- ja työtulovähennyksiä”, Salminen sanoo.

Yrittäjänä eläkkeellä

Yrittäjä voi jatkaa työskentelyä vanhuuseläkkeellä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Vanhuuseläkkeellä voi työskennellä rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta ja vakuutusmaksuja. Halutessaan yrittäjä voi hankkia vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin työskentelystä karttuu lisää eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Eläkkeen rinnalla ansaittu lisäkarttuma on nostettavissa 68-vuotiaana.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla sen sijaan on oltava YEL-vakuutus, jos työpanos yrittäjänä ylittää YEL:n alarajan.

Yrittäminen on eläkkeellä ollessa hyvä ja joustava tapa tehdä töitä ja hankkia lisätienestejä.

Harri Salminen

”Hyvä tapa varautua elintason muutokseen etukäteen on vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus.””Osa aloittaakin yrittäjänä vasta eläkeaikana, kun haluaa jatkaa omaehtoista työskentelyä ja laskuttaa joustavasti satunnaisista töistä esimerkiksi toiminimellä”, kertoo Salminen.

”Yritysmuoto vaikuttaa yrittäjän verotukseen. Riippuu tilanteesta ja esimerkiksi siitä, onko itsellä perillisiä, mikä yritysmuoto kannattaa”, Salminen sanoo.

Vapaaehtoisella lisäeläkkeellä varaudut jo etukäteen

Työskentely ei ole ainoa tapa paikata ansiotason laskua, joka eläkkeelle siirtyessä usein tapahtuu.

”Hyvä tapa varautua elintason muutokseen etukäteen on vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus, joita saa esimerkiksi työnantajan maksamana ryhmäeläkkeenä”, muistuttaa Salminen.

Jaa artikkeli