BlackRock: Markkinat eivät hinnoittele oikein ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia

Markkinat ovat aliarvioineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sanoo maailman suurimman varainhoitotalon BlackRockin vastuullisen sijoittamisen johtaja John McKinley.
Kuvat: BlackRock

Markkinat ovat aliarvioineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sanoo maailman suurimman varainhoitotalon BlackRockin vastuullisen sijoittamisen johtaja John McKinley.

”Olipa kyse sitten arvoista, riskienhallinnasta tai tuotontavoittelusta, sijoittajat perehtyvät nyt sijoitustensa vastuullisuuteen. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä tärkein pidemmän aikavälin riski, jolta sijoittajat haluavat suojautua”, McKinley sanoo.

BlackRockin näkemys vastuulliseen sijoittamiseen perustuu riskien minimointiin ja siihen, mitä mahdollisuuksia sijoittajalle syntyy siirtymästä vähäpäästöisempään talouteen.

Teknologia voi yllättää sijoittajat

Äärimmäiset sääilmiöt, teknologiset innovaatiot, haittaverot ja sääntely sekä yhä tiedostavammat kuluttajat muodostavat pääasialliset riskit ja mahdollisuudet sijoittajalle, joka haluaa toteuttaa vastuullisempaa sijoitusstrategiaa. Yritysten liiketoiminnassa se näkyy siten, että yhä useampi yritys omaksuu pidemmän aikavälin strategisia tavoitteita kvartaalitalouden sijaan.

John McKinley kertoo myös BlackRockin toimitusjohtaja Larry D. Finkin ottaneen asiaan kantaa viime vuonna. Fink patisti yrityksiä pitkänäköisyyteen ja pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseen lähettämällä kirjeen USA:n suurimmille yrityksille. Kvartaaleittain julkistettavat tulokset vaikuttavat yhä liikaa edistyksellisemmän liiketoimintastrategian toimeenpanoon.

“Yksi syy sijoittajien lyhyen aikavälin näkökulmaan on, etteivät yritykset kerro riittävästi toimintaympäristöstään, teknologisesta kehityksestä tai siitä, miten muut innovaatiot vaikuttavat niiden liiketoimintaan”, Fink totesi kirjeessään.

McKinleyn mukaan myös sijoittajien on syytä katsoa huomista pidemmälle. Maailma muuttuu nopeasti, mutta markkinat eivät ole onnistuneet hinnoittelemaan esimerkiksi ilmastoon liittyviä asioita riittävästi.

”Markkinat eivät vielä hinnoittele oikein teknologisia tai sääntelyyn liittyviä muutoksia, jotka vaikuttavat yritysten liiketoimintaan. Esimerkiksi arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä liikenteessä on 25 miljoonaa sähköautoa. Tämä säästäisi miljoonan öljybarrelin verran öljyä päivittäin1. ja sillä voi olla hyvin suuri vaikutus öljyn hinnan kehitykseen”, McKinley kertoo.

Tiedostavampi kuluttaja, suuret sijoittajat sekä edelläkävijäyritykset ovat johtaneet siihen, että yritykset ottavat aiempaa suurempaa ja proaktiivisempaa roolia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien haasteiden ratkaisijoina tavoitellakseen pidemmän aikavälin menestystä. Vastuulliset brändit nauttivat tiedostavan kuluttajan suosiota.

”Ilmastonmuutoksen vaikutusten tullessa näkyvämmäksi riskin hinnoittelu muuttuu. Tällöin on tärkeää tietää, mitä omistat ”

Ilmastonmuutoksen vaikutus talouteen kiistaton

Ilmastonmuutoksesta puhutaan usein kehittyvien maiden taakkana, mutta äärimmäiset sääolosuhteet tuovat massiivisia hintalappuja myös länsimarkkinoille. USA:ssa hirmumyrsky Katrinan ravisteleman New Orleansin rannikko vajoaa ja merenpinta nousee. Muutama vuosi sitten viranomaiset arvioivat merenpinnan nousevan 0,5–1,5 metriä vuoteen 2100 mennessä, mutta kaupunki investoi tulvilta suojautumiseen lyhyellä aikavälillä. Louisiana ei ole yksin. Tuoreen tutkimuksen mukaan maailman merenpinnan nousuarvioissa on voitu aliarvioida Etelämantereen jäätilanteen vaikutus.2

”Sääilmiöiden taloudelliset tappiot ovat konkreettiset. Valtioissa, joissa on kärsitty äärimmäisistä sääilmiöistä, talouskasvu laskee noin 10–15 prosenttia tuona kuukautena ja säilyy matalampana vielä vuosi sen jälkeen”, McKinley sanoo.

Taloudellinen riski on todellinen ja osin jopa väistämätön. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö sijoittajat voisi varautua salkuissaan ilmastonmuutokseen.

”Ei vain hyvän mielen tuotteita”

BlackRock on kehittänyt vastuullisia indeksituotteita, jotka jäljittelevät yleisindeksejä pienemmillä hiilidioksidipäästöillä. BlackRock on jäljitellyt indeksituotteissan yleistä eurooppalaista osakemarkkinaa (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF), Japanin osakemarkkinaa (iShares MSCI Japan EUR-hedged SRI UCITS ETF) ja mm. kehittyviä markkinoita (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF).

”Vastuulliset ETF:t eivät ole vain hyvän mielen sijoitustuotteita. Kokemuksemme mukaan vastuullisuuden ei tarvitse maksaa sijoittajalle ylimääräistä. Päinvastoin: vastuulliset sijoitusstrategiat voivat pärjätä paremmin. Samalla sijoittaja leikkaa sijoitusten hiilijalanjälkeä että lisää altistustaan paremman ESG-statuksen yhtiöihin.”

Siitä huolimatta moni kuluttaja olisi valmis maksamaan ylimääräistä vastuullisuudesta. Kaksi kolmesta globaalista kuluttajasta on valmis maksamaan lisää vastuullisesta tuotteesta. Vuonna 2014 vastaava lukema oli 55 prosenttia.3

Yhä kasvavassa määrin suuret sijoittajat ovat sitoutuneet vastuullisuuteen Montréal Pledgen, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden sekä esimerkiksi PDC-sijoittajaverkoston kautta. Näistä toimista on tulossa yhä enemmän vaatimus kuin valinta.

Jaa artikkeli