Yrittäjä, tiesitkö että osa-aikaeläkkeet loppuvat?

Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnetään Suomessa tämän vuoden lopussa. Myös niin sanottu eläkkeen superkarttuma yli 63-vuotiaille poistuu, joten yrittäjänä sinun kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota työtulosi pitämiseen oikealla tasolla läpi työuran.
Kuvat: Tomi Parkkonen

Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnetään Suomessa tämän vuoden lopussa. Myös niin sanottu eläkkeen superkarttuma yli 63-vuotiaille poistuu, joten yrittäjänä sinun kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota työtulosi pitämiseen oikealla tasolla läpi työuran.

Kun eläkeuudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta, eläkelainsäädäntöön tulee paljon muutoksia. Eläkeikä nousee ja muun muassa osa-aikaeläke loppuu eläkemuotona. Eläkettä puolestaan karttuu tulevaisuudessa aina 1,5 % vuodessa, iästä riippumatta.¹

Uusi varhennetun eläkkeen malli sopii hyvin sukupolvenvaihdoksiin

Sekä yrittäjät että palkkatyöntekijät voivat jatkossakin alkaa nostaa eläkettään osittaisena ennen alinta vanhuuseläkeikää, mutta tämä pienentää lopullista eläkettä pysyvästi. Osa-aikaeläkkeen korvaa osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Uudessa mallissa eläkkeestä voi alkaa nostaa joko 25 tai 50 % täytettyään 61 vuotta2. Työn määrää voi vähentää sen verran kuin itse haluaa: laki ei enää säätele, paljonko osittaisella eläkkeellä saa tai pitää tehdä töitä.

Mandatum Lifen johtajan Lasse Alvesalon mukaan uusi osittaisen varhennetun eläkkeen malli on osa-aikaeläkettä selkeämpi ja joustavampi.

”Eläkeiän noustessa moni yrittäjäkin haaveilee mahdollisuudesta vähentää työn määrää pikku hiljaa”, Alvesalo pohtii.

”Joustava osittaisen eläkkeen malli on erittäin toimiva, jos miettii esimerkiksi sukupolvenvaihdoksia ja vastaavia tilanteita, joissa yrityksen liiketoimintaa jatkaa uusi yrittäjä. Luopuvan yrittäjän on jatkossa huomattavasti helpompi jäädä sivuun toiminnasta ja siirtää vastuuta hiljalleen, tilanteeseen sopivalla tahdilla.”

Jos yrittäjällä on työntekijöitä ja ikähaitariin mahtuu myös kokeneempia ammattilaisia, kannattaa eläkeasioita miettiä myös henkilöstön osalta. Alvesalon mukaan joillakin aloilla ja tietyntyyppisissä tehtävissä työajan tai työmäärän vähentäminen uran loppuvaiheessa voi olla jopa välttämätöntä, jotta eläkeikään asti edes jaksetaan työskennellä.

”Työnantajat pystyvät jatkossa entistä fiksummin tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuksia työajan lyhentämiseen, jos siihen on tarvetta. Näin ehkäistään merkittävästi työkyvyttömyyseläkkeitä ja sairauspoissaoloja”, Alvesalo painottaa.

Eläkkeen pienenemisen voi ehkäistä helposti

Tähän asti monet yrittäjät ovat hyödyntäneet niin kutsuttua superkarttumaa, mikä tarkoittaa 4,5 %:n eläkekarttumaa yli 63-vuotiaille. Taktiikkana on ollut nostaa YEL-työtulo korkeammalle tasolle vasta työuran loppuvuosina, ja tätä kautta taata parempi eläketaso.

Eläkekarttumat kuitenkin yhtenäistyvät ensi vuoden alussa, ja superkarttuma poistuu käytöstä heti. Tämän vuoksi on yhä tärkeämpää pitää YEL-työtulo riittävän korkealla tasolla koko työuran ajan.

Eläkeuudistuksessa määritellään lisäksi jokaiselle vanhuuseläkeiän alaraja sekä tavoite-eläkeikä. Jos jäät eläkkeelle heti alimmassa mahdollisessa eläkeiässä, eläkettä leikkaa elinaikakerroin. Jos taas työskentelet tavoite-eläkeikään saakka, saat eläkkeesi täysimääräisenä.

Entä jos haluaisit jäädä eläkkeelle jo ennen eläkeiän alarajaa, vaikka osittain?

Osittaisen varhennetun eläkkeen hyödyntäminen pienentää eläkettä pysyvästi. Sitä osuutta, jonka nostamisen henkilö aloittaa ennen varsinaista eläkeikää, pienentää varhennusvähennys3 ja elinaikakerroin. Lisäeläkejärjestelyn avulla pienenevää lakisääteistä eläkettä voidaan kuitenkin täydentää työnantajan kannalta kustannustehokkaasti.

”Yrittäjä voi hyödyntää oman ja henkilöstönsä joustavaan eläköitymiseen ryhmäeläkettä. Olemme laskeneet kustannusarvioita työajan vähentämiseen liittyvistä järjestelyistä, eivätkä ne todellakaan tule kalliiksi. Kannattavuus perustuu ennen kaikkea siihen, että kalliita työkyvyttömyyseläkkeitä pystytään vähentämään ja työnantaja säästää samanaikaisesti työntekijän palkkakuluissa ja lakisääteisissä sivukuluissa, kun työaikakin vähenee”, Alvesalo painottaa.

Tähän asti monet yrittäjät ovat hyödyntäneet niin kutsuttua superkarttumaa, mikä tarkoittaa 4,5 %:n eläkekarttumaa yli 63-vuotiaille. Taktiikkana on ollut nostaa YEL-työtulo korkeammalle tasolle vasta työuran loppuvuosina, ja tätä kautta taata parempi eläketaso.

Eläkekarttumat kuitenkin yhtenäistyvät ensi vuoden alussa, ja superkarttuma poistuu käytöstä heti. Tämän vuoksi on yhä tärkeämpää pitää YEL-työtulo riittävän korkealla tasolla koko työuran ajan.

Eläkeuudistuksessa määritellään lisäksi jokaiselle vanhuuseläkeiän alaraja sekä tavoite-eläkeikä. Jos jäät eläkkeelle heti alimmassa mahdollisessa eläkeiässä, eläkettä leikkaa elinaikakerroin. Jos taas työskentelet tavoite-eläkeikään saakka, saat eläkkeesi täysimääräisenä.

Entä jos haluaisit jäädä eläkkeelle jo ennen eläkeiän alarajaa, vaikka osittain?

Osittaisen varhennetun eläkkeen hyödyntäminen pienentää eläkettä pysyvästi.

”Kulusäästöt antavat usein mahdollisuuden uuden työntekijän palkkaamiseen, mikä on nähty yrityksissä merkittävänä hyötynä. Näin saadaan nuoria, innokkaita tekijöitä oppimaan kokeneemmilta, joiden työteho puolestaan kasvaa, kun on enemmän aikaa levätä.”

Yrittäjän oman eläkeajan toimeentulon täydentämiseen on myös olemassa hyviä malleja. Jos haluat kuulla lisää vaihtoehdoistasi, jätä yhteydenottopyyntö »

Jaa artikkeli