Vastuullisuus ja menestys kulkevat käsi kädessä – myös KONEella

Yritysvastuun näkökulmat ovat tulleet yritysten agendalle valistuneiden yritysjohtajien mukana ja johtuen aikamme realiteeteista – luonnonvarojen riittävyydestä, väestön ikääntymisestä, kuluttajien vaatimuksista ja tuloerojen kasvusta. Myös sijoitusvirrat kääntyvät yhä enemmän kohti vastuullista liiketoimintaa, sillä yhä useammin vastuulliset yritykset ovat sijoituskohteina alojensa parhaimpia.
Kuvat: KONE

Yritysvastuun näkökulmat ovat tulleet yritysten agendalle valistuneiden yritysjohtajien mukana ja johtuen aikamme realiteeteista – luonnonvarojen riittävyydestä, väestön ikääntymisestä, kuluttajien vaatimuksista ja tuloerojen kasvusta. Myös sijoitusvirrat kääntyvät yhä enemmän kohti vastuullista liiketoimintaa, sillä yhä useammin vastuulliset yritykset ovat sijoituskohteina alojensa parhaimpia.

Yksi esimerkki tästä on KONE, joka piirtää kaikilla akseleilla vuosittain kohoavia käyriä. Yrityksessä panostetaan kestävään strategiseen suunnitteluun, jossa tähtäimessä eivät ole vain seuraavat 10 vuotta. Yhtiö suunnittelee jo tulevaisuuden hissejä, jotka tunnistavat matkustajansa ja tarjoavat personoidun käyttökokemuksen.

Kokonaisvaltaista kehittymistä

KONE on suomalainen menestystarina ja liike-elämän edelläkävijä monella tapaa. Liikevaihdon ja -voiton tuplaaminen kuudessa vuodessa, merkittävästi kasvanut henkilöstömäärä, toimipisteet ympäri maailmaa – yrityksen kasvu on avannut mahdollisuuksia, mutta luo myös haasteita. Yksi KONEen menestyksen avainasioista lienee kestävä liiketoimintastrategia, jonka tavoitteissa vastuullisuuden teemat näkyvät selvästi.

”Systemaattinen kilpailukyvyn kehitys tarkoittaa meillä viiteen strategiseen tavoitteeseen panostamista. Taloudellisten tunnuslukujen kehittymisen lisäksi haluamme, että meillä on uskollisimmat asiakkaat ja yksiselitteisesti tyytyväiset työntekijät. Lisäksi haluamme olla toimialallamme ykkönen kestävässä kehityksessä, esimerkiksi ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittäjänä”, kertoo KONEen strategiakehityksestä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Karla Lindahl.

Kun KONE arvioi yrityksen onnistumista, on strategisten tavoitteiden saavuttaminen keskiössä.

”Parannusta pitää nähdä vuosittain jokaisella osa-alueella, kokonaisvaltaisesti. Muuten emme voi olla tyytyväisiä”, Lindahl täsmentää.

Viime kädessä vastuullisuus kasvattaa omistaja-arvoa

Myös sijoitusmarkkinoilla on havahduttu vastuullisuuteen. Esimerkiksi yritysten päästöihin liittyvät sijoitusriskit ovat alkaneet kiinnostaa. Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincken mukaan muutos on tapahtunut nopeasti edellisen puolentoista vuoden aikana.

”Viime vuonna vähäpäästöisiin yrityksiin sijoittava MSCI World Low Carbon Leaders -indeksi ylitti emoindeksinsä MSCI Worldin tuoton. MSCI World kuvastaa yleistä maailman osakemarkkinakehitystä. Toimialapainot yleisessä osakemarkkinaindeksissä ja vähäpäästöisempiin yrityksiin sijoittavassa MSCI World Low Carbon -indeksissä ovat hyvin lähellä toisiaan.”

Indeksien toimialapainojen samankaltaisuus tarkoittaa, ettei päästöjen leikkaamista ole ratkaistu vain energia-alaa ulosrajaamalla. Energiaakin tarvitaan, mutta kestävästi.

”Sijoittaja saa siis 50 prosenttia pienemmällä hiilijalanjäljellä maailmanlaajuisesti hajautetun salkun”, Reincke tiivistää.

Kun vastuullisuus on aidosti integroitu toimintaan, se näkyy yrityksen tehokuudessa ja tuloksessa. Rahoitusedellytykset paranevat ja raaka-aineita säästyy; vastuullinen liiketoiminta houkuttelee myös osaavia työntekijöitä. Tämän vuoksi on sekä omistajien että johdon intresseissä linkittää vastuullisuus päätöksentekoprosesseihin, jolloin läpinäkyvyys lisääntyy. Läpinäkyvät ja eettiset toimintatavat parantavat luonnollisesti mainetta, joka taas vahvistaa kilpailukykyä – kuten KONEella, joka on jo kahdesti voittanut Suomen pörssiyhtiöiden mainetutkimuksen.  

Urbanisaatio luo muuttuvia vaatimuksia

Lindahlin mukaan KONEen liiketoimintaa vahvimmin muokkaavat trendit liiketoimintaympäristössä ovat urbanisaatio ja demografiset muutokset. Elämäntavan ja kulttuurin muuttuessa kaupunkimaisemmaksi myös ihmisten tarpeet muuttuvat. Toisaalta merkittävää on keskiluokan kasvu erityisesti Aasiassa.

Asumisen tiivistymisellä on positiivisia ympäristövaikutuksia, joita voidaan entisestään lisätä kiinnittämällä huomiota liikkumisen ekologisuuteen.

”Ympäristöystävällisyys sekä itse tuotteissa että prosesseissa on meillä edelleen erittäin tärkeä asia. Teemme hurjasti työtä tuotteidemme energiatehokkuuden eteen, ja tämä työ on johtanut muuan muassa standardihissimme energiankulutuksen leikkaamiseen 75 %:lla vuodesta 2008”.

Teknologioiden kehittyminen tuo paljon uusia mahdollisuuksia energiatehokkaampien ja ympäristöystävällisempien tuotteiden kehittämiseen ja parantaa viihtyvyyttä kaupungeissa.

”Kun yhä useammat ihmiset asuvat urbaanissa ympäristössä, on entistä tärkeämpää, että liikkuminen kaupungeissa on turvallista, tehokasta ja myös nautinnollista. Meillä on yrityksenä vahva halu ottaa roolia kaupunkien parantamisessa ja tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää kaikkialla maailmassa”, Lindahl visioi.

”Mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia liittyy myös itse hissien kehittämiseen. Olemme menossa kohti interaktiivista hissimatkaa, jossa tulevaisuudessa voisi esimerkiksi kosketusnäytöiltä etsiä kiinnostavaa informaatiota tai valita haluamaansa musiikkia. Oman kotitalon hissi taas voi tunnistaa tulijan ja tarjota valmiiksi hänen käyttämänsä bussin aikataulun.”

Jaa artikkeli