Väestön ikääntyminen ja risteilyteollisuus – näin suursijoittaja hakee tuottoa maailman megatrendeistä

Yhteiskuntamme on monien suurten muutosten edessä. Tarkkojen kehityssuuntien ennustaminen on haastavaa, mutta tietyt tunnistetut globaalit megatrendit tulevat merkittävästi muokkaamaan maailmaa.
Kuvat: iStockphoto

Yhteiskuntamme on monien suurten muutosten edessä. Tarkkojen kehityssuuntien ennustaminen on haastavaa, mutta tietyt tunnistetut globaalit megatrendit tulevat merkittävästi muokkaamaan maailmaa.

”Analyysimme mukaan kehittyvien markkinoiden nouseva talousmahti, ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus, demografinen muutos, teknologiset innovaatiot sekä kaupungistuminen ovat kehityssuuntia, jotka oleellisimmin vaikuttavat tulevaisuudessa”, varainhoitotalo BlackRock iSharesin sijoitusstrategi Karim Chedid sanoo.

Megatrendeistä puhuttaessa keskustellaan usein siitä, miten ne tulevat muokkaamaan arkeamme, mutta mitä ne tarkoittavat sijoittajan näkökulmasta ja miten sijoittaja voi hyötyä niistä?

Maailman suurin varainhoitotalo BlackRock iShares on tuonut markkinoille neljä uutta indeksirahastoa (ETF:ää), jotka sijoittavat maailmaa muokkaaviin megatrendeihin. Chedid listaa, miten ja miksi megatrendeihin sijoitetaan.

1. Uraa-uurtava lääketiede

Vuoteen 2050 mennessä seitsemän kymmenestä maailman suurimmasta taloudesta on kehittyviä talouksia*. Kiinan ja Intian kasvuvauhti asettaa maailman taloudelliset valtasuhteet uusiin uomiinsa. PWC:n raportti arvioi, että seitsemän kehittyvää taloutta ovat merkittävä ajuri maailmantaloudelle keskimäärin lähes neljän prosentin vuosittaisen kasvunsa takia, siinä missä suuremmat länsipörssit, kuten mm. USA, Japani, Saksa, Iso-Britannia ja Ranska, kasvaisivat hieman yli 2 prosentin vuosivauhtia.

”Suuri osa taloudellisesta hyvästä tullaan kuluttamaan terveydenhuoltoon. Sen piiriin on tulossa valtava määrä uusia asiakkaita: eliniänodotteet pitenevät ja yksistään Kiinassa terveydenhuoltomarkkinan on arvioitu kasvavan 3 miljardista dollarista 110 miljardiin vuosina 2014–2020”, Chedid konkretisoi.

Vuoteen 2040 mennessä 20 prosenttia maailman bkt:sta on arvioitu kuluvan terveydenhuoltoon.

”Se on suuri hyppy 1950-luvun 3 prosentista tai 10,5 prosentista vuonna 2013.”

BlackRock iSharesin iSTOXX Factset Breakthrough Healthcare -ETF sijoittaa pääasiassa lääketieteeseen. Osakevalinnat kohdistuvat toimialan sisällä yhä pidemmälle erikoistuneisiin yrityksiin ympäri maailman (erityisesti kliiniset diagnostiikkalaitteet ja biologiset lääkkeet). Suurin maapaino on USA:ssa, Etelä-Koreassa ja Japanissa.

2. Ikääntyvä väestö

Ikääntyvä väestö ei koske vain länsimaisia talouksia. BlackRockin analyysin mukaan maiden, joiden keski-ikä nousee yli 60 vuoden, määrä on kasvussa.

”Vain Japanissa keski-ikä ylittää 60 vuotta tällä hetkellä. Vuonna 2050 näitä on maita yli 50”, Chedid summaa.

Sijoittajalle ikääntyvän väestön tarpeet näkyvät paitsi terveydenhuollon, myös arkipäiväisten asioiden muodossa. Suosiotaan kasvattavat matkailu ja sen sisällä esimerkiksi risteilyt. iSTOXX Factset Ageing Population -ETF sijoittaa lääketieteen ja matkailun lisäksi mm. rahoitus- vakuutussektoriin ja päivittäistavaroihin. Suurin maapaino on USA:ssa ja Japanissa.

3. Automaatio ja robotiikka

Teknologisen kehityksen on povattu korvaavan suuren osan nykyisistä työpaikoista. Ammatteja katoaa kiihtyvää vauhtia, sillä automaation ja robotiikan merkitys työelämän tehostajana on kiistatta kasvussa.

”Aasiassa palkkatasot nousevat ja robottien käyttäminen on jo yleisempää. Alan toimijoita löytyy kuitenkin ympäri maailmaa. Esimerkiksi Saksassa on autoteollisuuden automaatiotekniikkaa rakentavia yrityksiä, joiden kasvu on ollut huimaa viime vuosina”, Chedid sanoo.

iSTOXX Factset Automation & Robotics -ETF sijoittaa pääasiassa teknologia-alan yrityksiin ja teollisuushyödykkeisiin ja -palveluihin. Suurimmat pääpainot ovat USA:ssa, Japanissa ja Saksassa.

4. Digitalisaatio

Digitalisaatio muokkaa kuluttajien ja yritysten toimintaa.

“Amerikkalaispankin Citin tutkimusten mukaan investoinnit fintech-alalle eli digitaalisiin rahoitusalan palveluihin ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viimeisen viiden vuoden aikana, jopa 1,8 miljardista 19 miljardiin dollariin.”

Chedidin mukaan kasvu ei suinkaan rajoitu finanssipalveluihin. Muutos näkyy konkreettisesti yritysten paineissa digitalisoida liiketoimintaansa.

”Analyysissamme huomioimme esimerkiksi sen, mistä kuluttajat olisivat valmiita luopumaan viikoksi mobiili-nettiyhteyden sijaan. Tulokset ovat hätkähdyttävät – 75 prosenttia olisi valmis luopumaan roskaruoasta ja noin kaksi kolmesta luopuisi kahvista tai alkoholista.”

iSTOXX Factset Digitalisation -ETF sijoittaa teknologiaa, teollisuushyödykkeisiin ja -palveluihin sekä päivittäistavaraan mm. USA:ssa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Jaa artikkeli