Tutkimus: tulospalkkauksessa onnistuminen edellyttää järjestelmän sitomista tavoitteisiin ja hyvää viestintää

Tulospalkkiojärjestelmät ovat tulleet jäädäkseen työelämään, katsoo Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselta väitellyt Kiisa Hulkko-Nyman. Jotta tulospalkkauksella saadaan aikaan haluttuja vaikutuksia, on tärkeää tietää, miten myönteiset vaikutukset syntyvät. Kysymys on myös Suomen kansantalouden kannalta merkittävä.

Tulospalkkiojärjestelmät ovat tulleet jäädäkseen työelämään, katsoo Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselta väitellyt Kiisa Hulkko-Nyman. Jotta tulospalkkauksella saadaan aikaan haluttuja vaikutuksia, on tärkeää tietää, miten myönteiset vaikutukset syntyvät. Kysymys on myös Suomen kansantalouden kannalta merkittävä.

Tulospalkitsemisella voidaan saada aikaan sekä työntekijän että työnantajan kannalta merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Yksilön näkökulmasta tällaisia ovat esimerkiksi palkkatyytyväisyys ja työnantajan kannalta työntekijän, tiimien ja koko organisaation parantunut suorituskyky ja parempi tuottavuus.

Tulospalkkiojärjestelmien vaikutukset jäävät kuitenkin helposti vähäisiksi, tai kääntyvät jopa negatiivisiksi, jos vaikutusten syntymekanismeja ei tunneta.

Kiisa Hulkko-Nyman

Kiisa Hulkko-Nyman

Väitöskirjassaan Hulkko-Nyman tutki 35 palkkiojärjestelmää suomalaisissa yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa.

”Tutkimukseni keskeinen löydös oli, että tulospalkkiojärjestelmät saivat aikaan myönteisiä vaikutuksia, kun henkilöstö koki järjestelmän sopivan yhteen organisaation tavoitteiden ja yrityskulttuurin kanssa ja kun järjestelmä oikeasti tunnettiin. Lisäksi positiivisia vaikutuksia syntyi silloin, kun työntekijät kokivat, että järjestelmää käytetään oikeudenmukaisesti”, Hulkko-Nyman tiivistää.

”Onnistuminen edellyttää siis, että järjestelmässä on henkilöstön mielestä järkeä.”

Strategian jalkautumisen edellytys

Hulkko-Nymanin mukaan tulosperusteiset palkitsemisjärjestelmät ovat yksi parhaista keinoista tuoda strategia käytäntöön. Ne ovat kriittisiä työvälineitä, joiden avulla viestitään strategisista tavoitteista ja synnytetään haluttua toimintaa.

”Onnistuneet palkkiojärjestelmät tukevat yrityksen strategiaa ja tämän onnistumisen edellytyksenä on perinpohjainen oman organisaation tuntemus”, Hulkko-Nyman uskoo.

”Tulospalkkiojärjestelmän olemassa olo ei itsessään ratkaise mitään, vaan sen käyttäminen viisaasti, johtamisen välineenä. Tulospalkkiojärjestelmän avulla voidaan joustavasti hallita arvokkaita resursseja ja osaamista, ja viime kädessä lisätä kilpailukykyä.”

Yksilö- ja ryhmäpalkkioilla erilaisia vaikutuksia

Tutkimuksessa arvioitiin myös erityyppisten tulospalkkioiden vaikuttavuutta.

”Onnistuminen edellyttää, että tulospalkkiojärjestelmässä on henkilöstön mielestä järkeä.”

”Tuloksissa näkyi selvästi eroja yksilö- ja ryhmäpalkkioiden välillä. Jos esimerkiksi haluaa edistää yhteistyötä organisaatiossa, kannattaa ehdottomasti hyödyntää ryhmäpalkkioita”, Hulkko-Nyman neuvoo.

”Ryhmäpalkkioita käyttävien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota viestintään ja varmistaa, että henkilöstöllä on tarpeeksi tietoa järjestelmästä ja mittareista. Yksilöpalkkioita käyttävien taas kannattaa kiinnittää huomiota oikeudenmukaisten tavoitteiden asettamiseen ja palautteen antamiseen.”

Jaa artikkeli