Sijoittaja, valitse salkkuusi vähäpäästöisiä yrityksiä

Sijoittajalla on käytössään yhä konkreettisempia työvälineitä vaikuttaa ympäristön tilaan, sanoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke. ”Itse asiassa on yhä enemmän näyttöä siitä, että vastuullista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat sijoituskohteina alojensa kärkeä”, Reincke sanoo.

Sijoittajalla on käytössään yhä konkreettisempia työvälineitä vaikuttaa ympäristön tilaan, sanoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke.

”Itse asiassa on yhä enemmän näyttöä siitä, että vastuullista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat sijoituskohteina alojensa kärkeä”, Reincke sanoo.

Vastuullisuus ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan omistaja-arvoa

Vastuullisen sijoittamisen voimistuminen näkyy rahavirtojen ohjautumisena vastuullisiin sijoituskohteisiin. Sijoituskohteiden rahamäärät kasvoivat maailmanlaajuisesti 61 prosenttia vuosina 2012–2014. Taustalla on asenneilmapiirin muutos, mutta myös tuotevalikoiman kehittyminen. Vastuullisuudesta on tullut mittari taloudellisten lukujen rinnalle.

”Joskus oli voimissaan käsitys, että vastuullisuus tarkoittaa hyväntekeväisyyttä, eikä tuo voittoa sijoittajan salkkuun. Nykykäsityksen mukaan vastuullisuus nähdään järkevänä ja eteenpäin katsovana yritystoimintana, riskienhallintana ja sitä kautta omistaja-arvon lähteenä”, Reincke korostaa.

Esimerkiksi syyskuussa 2015 lanseerattu vähäpäästöisempiin yrityksiin sijoittava Mandatum Life Tulevaisuus Ilmasto on tuottanut emoindeksiään maailman yleistä osakemarkkinaindeksiä MSCI Worldia noin 3 prosenttiyksikköä enemmän.

Rahavirtojen ohjautuminen voi tarkoittaa kilpailuetua ja halvempia rahoituskustannuksia vastuulliselle yritykselle.

”Tuottoa haetaan hajautetusti, eli ML Tulevaisuus Ilmasto ei rajaa ulos esimerkiksi energiasektoria, vaan sijoittaa toimialojensa parhaimpiin yrityksiin. Myös energiaa tarvitaan, mutta tehokkaasti tuotettuna.”

Sijoituskorin tavoite on saada maailman yleinen osakemarkkinatuotto 50 prosenttia pienemmillä päästöillä.

Rahan vaikutusvalta

Vastuullisen sijoittamisen kasvuväitteiden tukena ovat monet muutkin luvut. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UNPRI) allekirjoittaneiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on yhteensä 62 000 miljardia dollaria. Pelkästään fossiilisista sijoituksista huolestuneiden sijoittajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja yhä useammat sijoittajat ovat sitoutuneet vähentämään sijoituksia yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu fossiilisiin energialähteisiin.

”Vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen erikoistuneen Sustainalyticsin raportin mukaan nämä sijoittajat edustavat jopa 2 600 miljardin dollarin edestä sijoitusvarallisuutta. Vuonna 2014 vastaava yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus oli 50 miljardia.”

Reincken mukaan liike alkaa olla merkittävä, sillä rahavirtojen ohjautuminen voi tarkoittaa kilpailuetua ja halvempia rahoituskustannuksia vastuulliselle yritykselle. Yritystoiminnan muuttuminen on avainasemassa ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.

Tee vastuullinen sijoitus ja tue Itämerta. Tee sijoitus ennen 31.12.2016, tuet Itämerta ja saat maksupalkkioedun. Mandatum Life lahjoittaa 0,5 % Elävä Itämeri Säätiölle ML Tulevaisuus Ilmasto -sijoituskoriin 31.12.2016 mennessä sijoitettua euromäärää vastaavasta summasta. www.mandatumlife.fi/tulevaisuus

Lähteet:
Global Sustainable Invesment Review 2014
Sustainalytics. ESG Spotlight. Fossil fuel divestment – a shareholder perspective. Dec 2015
UN PRI, Fact sheet http://www.unpri.org/news/pri-fact-sheet/

Jaa artikkeli