Sijoittaja, valikoi tarkkaan Pohjoismaissa

Mitä asioita sijoittajan kannattaa huomioida pohjoismaisilla osakemarkkinoilla juuri nyt? Salkunhoitajamme antaa neljä neuvoa.
Kuvat: Tomi Parkkonen

Mitä asioita sijoittajan kannattaa huomioida pohjoismaisilla osakemarkkinoilla juuri nyt? Salkunhoitajamme antaa neljä neuvoa.

1. Valikoi tarkkaan

Pohjoismaiset osakemarkkinat niputetaan usein yhdeksi, vaikka pohjoismaiset markkinat ovat itse asiassa hyvin erilaisia. Myös osakkeiden hinnat eli arvostustasot ovat vielä kohtuullisia.

Ruotsissa nautitaan jopa poikkeuksellisen hyvästä taloustilanteesta.

”Markkinoiden erilaisuus mahdollistaa kiinnostavan osakesalkun rakentamisen, mutta valikoiminen tarkkaan on todella tärkeää. Tanskassa on yrityksiä lääketeollisuudessa, Ruotsissa on hyviä nimiä kulutustavaroiden puolella ja Suomessa on vahvoja teollisuusyrityksiä”, sanoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Matias Rundgren.

Pohjoismaiden hidastuvan talouskasvun ympäristössä hyviä pohjoismaisia osakepoimintoja yhdistävät vakaus, mahdollisuus vaikuttaa omaan liiketoimintaan sekä defensiivisyys, mikä tarkoittaa, että taloussuhdanteiden vaikutus liiketoimintaan on pienempi. Yleisesti ottaen Pohjoismaissa on iso ja erittäin syklinen teollisuussektori, johon vaikuttaa maailmantalouden hidastuminen.

2. Markkinatieto merkitsee

Juuri nyt markkinat odottavat, mitä Q1-tuloskausi tuo tullessaan.

”Tuloskasvuodotuksia on laskettu osakemarkkinoilla tämän vuoden osalta, ja tämä koskee myös Pohjoismaita. Lisäksi Q1-tuloskauden odotuksia on laskettu. Jos orgaanisen kasvun hidastuminen ei pysähdy varsinkin suhdanneherkillä aloilla, osakkeiden arvostustasoihin tulee lisää painetta”, Rundgren sanoo.

Markkinaolosuhteisiin vaikuttaa oleellisesti muiden osakemarkkinoiden tavoin keskuspankkipolitiikka.

”Osakemarkkinat reagoivat voimakkaasti odotuksiin elvyttämisestä. Euroopan keskuspankilla on tässä suuri rooli paitsi markkinatunnelman myös valuutan kautta. Heikko euro tietää hyvää vientiyrityksille.”

3. Yritys ei ole riippuvainen kotipaikastaan

”Usein taloustilanne ja osakemarkkinoiden performanssi sekoittuvat keskenään. Pohjoismaisista yrityksistä on hyvä muistaa, että iso osa liiketoiminnasta tulee Euroopasta ja muualta maailmasta”, Rundgren korostaa.

Taloussuhdanteella on merkitystä, mutta se ei ole yksittäisen yrityksen menestystekijä. Suomen osakemarkkina tuotti yli 15 prosenttia vuonna 2015 ja tälle vuodelle tuloskasvuodotukset ovat kovat yleisestä taloussuhdanteesta huolimatta.

”Tuloskasvuodotus on Suomen osalta positiivinen, +2−4 % vuodelle 2016. Erot sektoreittain voivat kuitenkin olla suuria. Suosimme suomalaisista osakkeista laadukkaita yrityksiä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin menestysedellytyksiinsä.”

Ruotsissa nautitaan jopa poikkeuksellisen hyvästä taloustilanteesta. Talous kasvaa melkein 4 prosentin vauhtia ja kotimarkkinakysyntä kertoo Rundgrenin mukaan kulutusjuhlasta.

”Talouskasvu antaa monille toimialoille tarvittavan sysäyksen.”

4. Valuutta vaikuttaa

Vientiyritykset ovat hyötyneet vahvasta taalasta, mutta tästä saatava hyöty saattaa olla suurimmalta osin syöty.

”Viime vuonna valuutalla oli suuri vaikutus siitä hyötyvien yritysten tuloksiin. Tänä vuonna valuuttavaikutuksen pitäisi maltillistua, mutta aika näyttää miten valuutat kehittyvät”, Rundgren toteaa.

Jaa artikkeli