Sijoitatko pohjoismaihin? Hyödynnä toimialojen liikkeet salkussasi oikein

Sykliset toimialat sekä pankkisektori olivat voimissaan elokuussa, kun sijoittajat kevensivät painotustaan turvallisemmista, taloussuhdanteelle defensiivisistä toimialoista. Pohjoismaisista osakkeista vastaavaa salkunhoitaja Mika Heikkinen kertoo, mitä kesän jälkeen tehtiin salkuissa.
Kuvat: Elvi Rista

Sykliset suosiossa

Elokuun aikana osakemarkkinoiden hintaheilunta oli maltillista.

”Sijoittajat suosivat syklisiä toimialoja, kuten konepajoja ja energiaa salkuissaan. Myös alkuvuodesta painunut pankkisektori lähti viimein nousuun. Huomioimme tämänkaltaiset liikkeet pohjoismaisten osakkeiden salkussamme, lisäsimme esim. elokuussa pankkisektorin painoa”, Heikkinen kuvaa.

Parhaat toimialat Pohjoismaissa elokuussa olivat finanssisektori ja energia. Suomessa piristymistä on nähty jo hetken aikaa rakennusalalla.

”Markkina-alueista Suomi on ollut vuoden parhaita valintoja tähän mennessä, kun taas Tanska on pärjännyt heikoimmin. Yhteinen teema on ollut, että pienet ja keskisuuret yritykset pärjäsivät suuria yrityksiä paremmin.”

Laatu houkuttaa kansainvälisiä yrityksiä

Heikkinen korostaa, että toimialapainojen vaihtelut ovat taktisia eikä hän näe syytä radikaaleihin muutoksiin. Sijoitusstrategian mukaisesti salkussa mennään kuitenkin yrityskohtaiset tekijät edellä. Kokonaisuutena Pohjoismaat ovat kansainvälisesti laatumaineessa. Yritykset ovat hyvin hoidettuja ja markkinoille tulee tiuhaan uusia, kiinnostavia yrityksiä.

”Pitkällä aikavälillä katsottuna kaikki pohjoismaiset osakemarkkinat ovat olleet viimeisen 20 vuoden aikana 10 parhaan osakemarkkinan joukossa globaalisti. Pohjoismaiset yritykset nähdään maailmalla osakeomistusystävällisinä, ympäristötietoisina, innovatiivisina sekä turvallisina vakaan toimintaympäristönsä vuoksi.”

Lisäpontta saadaan yrityskaupoista, sillä laatumaineen ansiosta suuremmat kansainväliset yritykset investoivat alueelle yrityskauppojen muodossa. Yritysosto on yksi keino kasvattaa liikevaihtoa, kun kasvuodotukset muutoin ovat edelleen maltilliset.

”Isommat yritykset ostavat itselleen kasvuaihioita Pohjoismaista. Yrityskauppa-aktiviteetti on edelleen hyvin vilkasta. Lainaraha on yrityksille edullista tällä hetkellä, mikä saattaa kiihdyttää aktiviteettia entisestään”, Heikkinen sanoo.

Jaa artikkeli