Paras perintö perheellesi: henkivakuutus

istockphoto

Monet suomalaiset perheet ovat tunnollisia vakuuttamaan omaisuuttaan. Autot, asunnot ja lemmikkieläimet vakuutetaan, mutta tärkein eli oma henki on suurimmalla osalla vakuuttamatta. Vain 37 % suomalaisista on vakuuttanut itsensä kuoleman varalta1.

"Kuolemaa ei tunnisteta vakavaksi riskiksi, joka voi sattua omalle kohdalle. Useimmat eivät ole hankkineet henkivakuutusta ollenkaan ja niilläkin joilla vakuutus on, ei korvaussumma ole välttämättä riittävä", kertoo Mandatum Lifen kehityspäällikkö Ilkka Ylenius.

"Useimmat eivät ole hankkineet
henkivakuutusta ollenkaan ja
niilläkin joilla vakuutus on, ei
korvaussumma ole
välttämättä riittävä."

Tätä tukee myös Finanssialan Keskusliiton vakuutustutkimus vuodelta 2014. Tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisilla on epärealistinen käsitys siitä, mikä on riittävä korvaussumma. Tyypillisin korvaussumma kuolemantapauksessa on 25 000 – 50 000 euroa. Summa ei ole suuri verrattuna talouksien lainamääriin.

Miten taloutesi pärjäisi ilman toista maksajaa?

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan kesällä 2015 teettämän tutkimuksen mukaan 37 % parisuhteessa elävistä joutuisi taloudellisiin vaikeuksiin, jos puolison tulot yhtäkkiä menetettäisiin. Lapsiperheillä ja suuren lainan ottaneilla luku on vieläkin suurempi. Vaikka tarve on melko hyvin tiedostettu, on vakuutusturvassa siitä huolimatta merkittävä vaje henkivakuutusten osalta.

"Kuolemasta puhuminen ja sen miettiminen taloudellisena riskinä on meille vaikeaa", arvelee Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan toimitusjohtaja Paula Salonen syyksi tähän. Toinen kolmannes vastaajista ei ollut edes pohtinut koko asiaa.

Henkivakuutus turvaa perheen taloutta surun keskellä

Kuoleman kohdatessa perheen menot lisääntyvät hetkellisesti. Perintöveron lisäksi hautajaisiin ja muihin kuolemaan liittyvien yllättävienkin kulujen osuus voi rasittaa taloutta. Henkivakuutuksen avulla elintason voi säilyttää ennallaan eikä suruaikana tarvitse kantaa menetyksen lisäksi huolta taloudellisista murheista.

”Henkivakuutusta hankkiessa pitää huomioida, että sen määrä on riittävä, jotta perheen talous pysyy entisellään tai ei ainakaan merkittävästi laske kuoleman hetkellä”, sanoo Ilkka Ylenius. ”Näin voidaan taata taloudellisesti hyvän elämän edellytykset puolisolle ja lapsille eikä esimerkiksi perheen kodin myymistä tarvitse miettiä muutenkin vaikealla hetkellä”, Ylenius jatkaa.

Lapsiperheissä tilanne kriittisin

Lähes viidesosa suomalaisista sanoo perheensä toimeentulon olevan täysin tai merkittävästi puolison tulojen varassa Kalevan tutkimuksen mukaan.

Paula Salonen

"Perhettä perustettaessa olisi
tärkeää miettiä, miten perhe
selviää taloudellisesti, jos
toinen vanhemmista ei ole enää
pyörittämässä arkea”

Henkivakuutus on erityisen tärkeä lapsiperheille, joiden menot ovat elämäntilanteesta johtuen tavallisesti suuremmat ja heillä on usein lainaa perheen kodista. Henkivakuutusta herätäänkin pohtimaan usein siinä vaiheessa, kun perheeseen syntyy ensimmäinen lapsi.

”Ennen perheen perustamista ihmiset eivät ajattele kuolemaa ja siihen varautumista, mutta perhettä perustettaessa olisi tärkeä miettiä, miten perhe selviää taloudellisesti, jos toinen vanhemmista ei enää ole mukana pyörittämässä arkea”, Paula Salonen muistuttaa.

Suosituksena on, että henkivakuutuksen tulisi kattaa vähintään velat ja kahden vuoden tulot. Lapsiperheillä turvasumma kannattaa olla vieläkin suurempi. Kun asia on ajoissa hoidettu kuntoon, voi keskittyä elämän iloisempiin asioihin. Sillä vaikka pahin tapahtuisi, on läheisten elämä ainakin taloudellisesti hieman helpompaa.

Laske sinulle sopivan henkivakuutuksen hinta»

Henkivakuutus lyhyesti

  • Henkivakuutus on riittävä, jos se kattaa velkasi ja kahden vuoden tulosi.
  • Henkivakuutus kattaa sekä sairaudesta että tapaturmasta johtuvat kuolemantapaukset.
  • Voit käyttää korvaussumman haluamallasi tavalla ja valita sen joko kiinteänä tai alenevana
  • Voit ottaa henkivakuutuksen itsellesi tai pariturvana elämänkumppanisi kanssa.
  • Kuolemantapauksessa sovitun suuruinen henkivakuutuskorvaus maksetaan omaisille tai muulle nimetylle edunsaajalle.
  • Kuolemantapaussumma ei pienennä omaisten mahdollisesti saamien lakisääteisten korvausten määrää.
    Lähiomaisille maksetut kuolemantapauskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin.
  • Lähiomaisia ovat esimerkiksi aviopuoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Myös avopuolisolle maksettu korvaus kuuluu perintöverotuksen piiriin, jos avopuolisot ovat asuneet yhdessä ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet keskenään avioliitossa.
Jaa artikkeli