Ongelma: Mistä tuottoa tänään?

Sijoittamisen maailmankartalla näkyvien turvasatamien korot ovat negatiiviset ja myös osakkeiden tuotto-odotukset ovat madaltuneet. Siihenkö sijoittajan pitäisi tyytyä: sopeutua ajattelemaan, että uudessa maailmassa nollakorkokin on hyvä korko? Vai löytyykö muita vaihtoehtoja?

Ratkaisu: Salkkurakennetta kannattaa katsoa uusin silmin. Tarkista osakepaino, varmista hajautus ja hyödynnä vaihtoehtoisia sijoituksia.

Perinteisesti sijoitussalkku koostuu osake- ja korkosijoituksista, mutta harva tulee hyödyntäneeksi vaihtoehtoisia sijoituksia tuoton ja hajautuksen lähteenä. Osakepainoa on syytä nostaa, jos oma riskinsietokyky sen sallii, sillä korkomarkkinoilla vaihtoehtoja on vähemmän. Usein sijoittajan osakepainot ovat kokonaisuutena liian alhaiset tai liiaksi kotimarkkinoille keskittyneet, eikä vaihtoehtoisia sijoituksia ole hyödynnetty ollenkaan.

Maailman suurimman varainhoitotalon BlackRockin näkemys* eri omaisuuslajien tuotto-odotuksista viiden vuoden säteellä ennakoi sijoittajalle totuttua matalampaa tuottoa korkeammalla hintaheilunnalla. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa kärsivällinen sijoittaja saa lisäkorvausta varojensa sitomisesta pidemmäksi aikaa eli siitä, ettei tarvitse päivittäistä tai edes kuukausittaista likviditeettiä sijoituksilleen. Houkuttelevaa valikoimaa löytyy muun muassa kiinteistösijoituksista, pääomarahastoista ja erilaisista lainakohteista. Esimerkiksi vaihtuvakorkoiset private debt -lainat ovat olleet monen korkosijoittajan suosiossa viime aikoina.

Ongelman ratkaisi Mandatum Lifen instituutiovarainhoitotiimin johtaja Carl-Richard Lundell.

Jaa artikkeli