Negatiivinen korkotaso iskee nyt yritysten tileihin – yritys, sijoita korkoihin näin

Yleinen korkotaso on historiallisen matalalla, joten yritysten on erittäin hankalaa saada kassavaroille korkotuottoa. Mandatum Lifen Salkunhoidon johtaja Juhani Lehtonen kertoo, mitä yritysten kannattaa huomioida kassavarojen hallinnassa.
Kuvat: Tomi Parkkonen

Yleinen korkotaso on historiallisen matalalla, joten yritysten on erittäin hankalaa saada kassavaroille korkotuottoa. Mandatum Lifen Salkunhoidon johtaja Juhani Lehtonen kertoo, mitä yritysten kannattaa huomioida kassavarojen hallinnassa.

Kulut voivat yllättää, turvasatamat vähissä

Kun yritys tekee voittoa, kassavirta jää usein makaamaan nollakorkoiselle pankkitilille.

”Parhaimmillaankin talletustilillä olevien varojen tuotto on käytännössä 0 %, tai jopa negatiivinen, sillä nyt pankit ovat alkaneet periä negatiivista korkoa tilivaroista”, Salkunhoidon johtaja Juhani Lehtonen sanoo.

Negatiivisen talletuskoron lisäksi rahan arvoa laskee inflaatio sekä yrityksen kulujen, kuten palkkojen, vuokrien ja hankintojen, kasvu.

”Kustannusten kasvuvauhti on yleensä 2–4 prosentin luokkaa. Nykyisessä markkinaympäristössä yrityksen on yhä tärkeämpää saada sijoitustuottoja varoille”, Lehtonen korostaa.

Tärkeää on myös saada varat nopeasti käyttöön.

Yritysten kassavaroille sopivat perinteisesti turvallisempina pidetyt korkosijoitukset, joissa on historiallisesti vähemmän arvonvaihtelua. Tärkeää on myös saada varat nopeasti käyttöön.

”Valtionlainoja on pidetty turvasatamasijoituksina, mutta ne ovat varma tappio sijoittajalle juuri nyt. Kun korot nytkähtävät nousuun, odotettavissa on suuriakin tappioita.”

Lehtonen antaa esimerkin.

”Ajatellaan, että 10 vuoden valtionlainan korkoriski (duraatio) on n. 8 vuotta, joka peukalosääntönä tarkoittaa, että vaikkapa vain +0,5 %:n koronnousu (tuottotason korjaus ylemmäs) joukkolainan juoksuaikaa lyhyemmällä periodilla tarkasteltuna lohkaisee markkina-arvolle laskennallisen -4 %:n tappion salkkuun.”

”Tärkeintä riskienhallintaa on korkoriskin hallinta, koska historiallisen matalilta tasoilta tullaan vääjäämättä ylöspäin”, Lehtonen korostaa.

Yritys, sijoita korkoihin hajautetusti

Lehtonen kehottaa katsomaan valtionlainojen sijaan yrityslainoihin, joissa tuottotasot ovat otollisemmat.

”Keskuspankkien elvytysohjelma toi yrityslainat keskuspankkien ostokohteeksi. Se on lisännyt yrityslainojen kysyntää. Myös pohjoismaiset yrityslainat ovat erityisen kiinnostavia, sillä markkinoilta löytyy erityisen paljon luottoluokittelemattomia lainoja, jotka tarjoavat houkuttelevaa tuottoa.”

Jos sijoittajan horisontti on vähänkään pidempi, esimerkiksi vähintään 5 vuotta, niin kutsuttu senior loan -markkina on hyvin houkutteleva. Seniorilainat ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoisia ja siten rakenteeltaan otollisia nykyisessä korkoympäristössä.

”Seniorilainat ovat paremmassa etuoikeusasemassa ja siten mahdollisessa konkurssitilanteessa vakuudettomia joukkovelkakirjoja vahvemmassa asemassa. Mandatum Lifen seniorilainoihin sijoittava kori jakaa kuponkeihin liittyvän kassavirran sijoittajille neljästi vuodessa.”

Tuottotaso ML Senior Loan -sijoituskorissa on tällä hetkellä n. 5 %, joka on hyvin houkutteleva tuottotaso nyky-ympäristössä.

Lyhyempään sijoitusaikaan, eli noin vuodesta kolmeen vuoteen, Lehtonen suosittelee hajautettua mutta aktiivisesti hoidettua korkosalkkua sekä mahdolliseksi lisäksi sijoituksia rahamarkkinaan.

”Rahamarkkinasijoitus ei tuota, muttei tuo tappiotakaan. Hajautetulla ja matalamman riskin korkosalkulla kassavaroille on mahdollisuus saada tuottoa tilitalletusten tuoman varman tappion sijaan.”

Jaa artikkeli