Näin jätät hyvän perinnön

Tärkeintä on ajatella, mitä tahtoo. Professori Urpo Kangas antaa pikaohjeen järkevään perintöjen valmisteluun.
Wonder Agency

Härkää sarvista

Lainsäätäjä on huolehtinut perusasioista sekä avioliiton että kuoleman varalta. Mutta jos tilanteiden taloudellisiin seurauksiin haluaa vaikuttaa, miksi lykätä avioehdon tai testamentin laatimista? Testamentin voi perua tai laatia yhä uudelleen niin kauan kuin ajatus on kirkas ja henki kulkee.

Yksinkertainen toimii

Mitä mutkikkaampi testamentti, sitä vaikeampi ulkopuolisen on tulkita sitä, eivätkä toiveet välttämättä toteudu niin kuin perittävä on ne ajatellut.

Liika kikkailu voi johtaa ikäviin sivuvaikutuksiin. Isä tai äiti haluaa esimerkiksi vähentää lahjaveron määrää ja lahjoittaa lapselle asunnon pidättämällä hallintaoikeuden. Kun lapsi haluaa myöhemmin myydä asunnon, vanhempien on luovuttava hallintaoikeudesta ja aiemmin säästetty lahjavero tulee maksuun. Talon arvo on ehkä noussut ja veron määrä sen mukana.

Viisaat päät yhteen

Kun rahaa on enemmän kuin ahaa-ostoksiin, sitä ei kannata säilöä sukan varteen. Testamenttiakaan ei kannata laatia yksin. Toiveet toteutuvat parhaiten, kun on perillä siitä, millainen testamentti on pätevä ja mihin pystyy itse vaikuttamaan.

Millaisia ehtoja voi asettaa? Mistä voi määrätä tilanteessa, jos on perinyt puolisonsa? Mikä on uuden puolison aikaisemman liiton lasten asema? Asiantuntijat auttavat sekä tavallisissa tapauksissa että mutkikkaissa tilanteissa.

Testamentti ajan tasalle

Lainsäädäntö ja elämäntilanteet muuttuvat. Siksi testamenttia kannattaa päivittää.

On oletettu, että ollaan aina yhdessä, eikä sitten ollakaan. Tai testamentti määrää lapselle asunnon, joka on myöhemmin myyty. Jos testamenttia ei ole päivitetty eikä testamentissa mainittua asuntoa enää perimistilanteessa ole, perijä voi jäädä tyhjän päälle.

Yllätys, yllätys

Testamenttiin voidaan leipoa yllätyksiä, jos perillisiä ei ole eikä perittävä halua, että perintö menee valtiolle. Ehkä jotakin kummilapselle? Tai tieteeseen, taiteeseen tai jonkin sairauden tutkimukseen ja hoitoon?

Toisenlaisiakin yllätyksiä tunnetaan: innokkaasti perintöä odottavat sukulaiset eivät saaneetkaan muuta kuin oikeuden lunastaa sen asunnon, jossa he saivat asua puoli-ilmaiseksi, kun perittävä vielä eli.

Huolellisesti valmisteltu perintö ehkäisee riitoja.

Lämpimiä tekoja nyt

Omaisuutta ei ole pakko pitää omassa hallinnassa kuolemaan asti. Pienikin summa voi olla tärkeä  jälkeläisille, jos heillä on haasteellinen elämäntilanne. Molemmat vanhemmat voivat antaa kullekin lapselleen kolmen vuoden välein 3 999 euroa ilman, että summasta tarvitsee maksaa lahjaveroja. Lisäksi lapselle voi ostaa koti-irtaimistoa 3 999 eurolla tai lasta voi tukea opiskelussa tai opintojen aikaisessa elatuksessa ilman, että lahjoista tarvitsee maksaa veroa.

Jos perit itse omilta vanhemmiltasi jotakin, mutta haluat luopua siitä lastesi hyväksi, yhden sukupolven perintöverot säästyvät.

Raha on hyvä

Moni jättää perinnöksi sitä, mitä sattuu lähdön hetkellä olemaan. Mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä, että perittävä jättäisi myös riihikuivaa rahaa ainakin sen verran, että perilliset voivat maksaa niistä perintöverot ja hautajaiskulut.

Esimerkiksi kiinteistöomistuksen perintövero pitää hoitaa 6–12 kuukautta perimisen jälkeen, eikä kiinteistön realisointi rahaksi niin nopeasti ole helppoa. Veroihin voi varautua myös henkivakuutuksella.

Tarkkuutta määräyksillä

Testamenttimääräyksillä voi luovuttaa määrättyjä summia määrätyille ihmisille.

Perittävä voi testamentata alle 20 000 euroa verovapaasti kenelle tahansa, ja puolisolleen lisäksi 60 000 euroa hyödyntämällä puolisovähennystä. Avopuoliso voi saada saman edun, jos parilla on yhteinen lapsi. Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 40 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.

Firma lapselle kun elät

Sukupolvenvaihdokset eli yritysten ja maatilojen omistajuudet siirretään lasten nimiin usein jo omistajan eläessä. Valtio tukee tätä verohuojennuksilla. Veron määrä on tällaisissa tilanteissa vain murto-osa verrattuna siihen, että perittävä antaisi perijälleen rahalahjan. Verohuojennus voi olla yrityksen tai tilan koosta riippuen merkittävä.

Pari viisasta ehtoa

Perittävä voi määrätä testamentissa, ettei testamentin saajan aviopuolisolla ole oikeutta omaisuuteen, jonka hän saa testamentilla. Samanlaisen ehdon voi liittää lahjaan. Vanhempi voi ostaa lapselleen opiskelija-asunnon ja määrätä, että vaikka tämä menee naimisiin, omaisuus on mahdollisessa avioerotilanteessa edelleen hänen ja vain hänen.

Kun perijä on nuori, hänelle voidaan asettaa ikäehto, joka voi koskea muuta kuin mahdollista lakiosaa. Perittävä voi esimerkiksi määrätä, että perijä saa lakiosan ylittävän omaisuuden käyttöönsä vasta, kun hän täyttää 25 vuotta.

Urpo Kangas on Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori

Jaa artikkeli