Mistä sinä joutuisit luopumaan, jos sairastuisit vakavasti?

Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan, mitä sinun arjessasi tärkeille asioille tapahtuisi, jos joutuisit olemaan pois töistä pidemmän aikaa ja toimeentuloosi tulisi katkos? Esimerkiksi vakava sairastuminen johtaa usein pidempään poissaoloon töistä, ja tulotaso saattaa sosiaaliturvasta huolimatta pudota merkittävästi. Mandatum Lifen tilaamassa ja Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin, mitä asioita suomalaiset pitävät suurimpina riskeinä omalle taloudelleen ja mistä he tinkisivät arjessaan ensimmäiseksi rahan säästämiseksi.

Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan, mitä sinun arjessasi tärkeille asioille tapahtuisi, jos joutuisit olemaan pois töistä pidemmän aikaa ja toimeentuloosi tulisi katkos? Esimerkiksi vakava sairastuminen johtaa usein pidempään poissaoloon töistä, ja tulotaso saattaa sosiaaliturvasta huolimatta pudota merkittävästi. Mandatum Lifen tilaamassa ja Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin, mitä asioita suomalaiset pitävät suurimpina riskeinä omalle taloudelleen ja mistä he tinkisivät arjessaan ensimmäiseksi rahan säästämiseksi.

Joka viides suomalainen 20–64 -vuotias sairastuu vakavasti ennen 65 vuoden ikää*. Tämä näkyy myös suomalaisten vastauksissa, sillä Mandatum Lifen tilaaman tutkimuksen mukaan lähes joka kolmas (28 %) kokee oman vakavan sairastumisen suurimmaksi riskiksi oman perheen taloudelle.

Toiseksi suurimpana riskinä omalle taloudelle pidettiin läheisiin kohdistuvia riskejä, kuten puolison sairastumista, tapaturmaa tai kuolemaa. Etenkin naisten vastauksissa korostui huoli läheisistä.

Omaa menehtymistä ei pidetty yhtä suurena uhkana, vain 6 % vastaajista piti sitä suurimpana riskinä taloudelleen.

Matkustelu tauolle, lasten harrastuksista ei tingitä

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mistä vastaajat joutuisivat taloudellisista syistä luopumaan, jos talouden toimeentulossa olisi noin vuoden mittainen katkos.

Suurin osa vastaajista (44 %) iästä riippumatta kertoi, että luopuisi ainakin matkustamisesta päivittäisen kulutuksen vähentämisen lisäksi.

”Sillä pääsee alkuun, mutta harvalla perheellä matkustelun osuus kulutuksesta on kuitenkaan niin merkittävä, että siitä luopuminen yksin riittäisi kattamaan pidempiaikaista toimeentulovajetta”, Mandatum Lifen kehityspäällikkö Ilkka Ylenius huomauttaa.

”Miten kävisi esimerkiksi lainan lyhennyksille, jos säännöllinen palkkatulo keskeytyisi?” Ylenius kysyy.

”Myös talouksissa, joissa toimeentulo on vahvasti toisen aikuisen varassa, ovat riskit perheen taloudelle suuremmat, jos talouden toimeentulosta pääosin vastaava huoltaja sairastuu vakavasti”, Ylenius sanoo.

Autosta tai moottoripyörästä luopuisi 25 % vastaajista ja omista tai puolison harrastuksista 20 %.  Lasten harrastuksista sen sijaan ei mielellään luovuttaisi, vain 4 % ilmoitti karsivansa lasten harrastuksista.

Varautumiselle selkeä tarve

Usko lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyyteen ei ole Finanssialan keskusliiton Vakuutustutkimuksen (2014) mukaan suomalaisten keskuudessa kovinkaan vahva, mutta sen riittävyyteen uskotaan eniten työkyvyttömyyden ja pitkäaikaisen sairauden yllättäessä.

Mandatum Lifen teettämässä tutkimuksessa 19 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei heidän tarvitsisi luopua mistään, vaikka toimeentuloon tulisi vuoden mittainen katkos.

”Ihmisillä vaikuttaisi olevan epärealistinen käsitys siitä, mitä vuoden poissaolo työelämästä tarkoittaisi päivittäisessä taloudessa”, sanoo Ylenius. ”Pelkkä sosiaaliturva ei riitä pitämään perheen taloutta ennallaan, jos toipumisajasta tulee pitkä”, Ylenius jatkaa.

Vakavan sairauden pysäyttäessä arjen iskee monta huolta kerralla.   

”Eikö olisi hienoa voida keskittyä rauhassa toipumiseen ilman ylimääräistä huolta taloudesta ja säilyttää arki muuten mahdollisimman ennallaan?” Ylenius kysyy.

Lue, miten voit varautua vakavan sairauden varalle ja laske, mikä olisi sinulle sopiva kertakorvaus vakavan sairauden yllättäessä »

 

Jaa artikkeli