Mistä sijoittaja metsästää nyt kasvua? Eurooppalaisissa osakkeissa on suuria eroja

Tuloskasvuodotuksia on laskettu vuoden mittaan reippaasti Euroopan ja USA:n osakemarkkinoilla. Pieniltä yrityksiltä odotetaan kuitenkin edelleen pirteämpää tuloskasvua. Lue, mitä yrityksiä salkunhoitajamme seuraa Euroopassa.

Tuloskasvuodotuksia on laskettu vuoden mittaan reippaasti Euroopan ja USA:n osakemarkkinoilla. Pieniltä yrityksiltä odotetaan kuitenkin edelleen pirteämpää tuloskasvua. Lue, mitä yrityksiä salkunhoitajamme seuraa Euroopassa.

Suuremmat tuloskasvuodotukset

Euroopan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on suuremmat tuloskasvuodotukset laajaan eurooppalaiseen indeksiin nähden. Laajan Euroopan Stoxx 600 -indeksin kasvuodotuksia vuodelle 2016 on laskettu 8 prosentista noin kahteen prosenttiin. Yhdysvalloissa tulosennusteita on laskettu sitäkin enemmän.

Tuloskasvuodotukset eivät kuitenkaan näytä kaikkialla yhtä synkältä. Pienemmiltä yrityksiltä odotetaan parempaa.

”Euroopan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavan ML European Small & Mid Cap -sijoituskorin tuloskasvuodotukset ovat 10 prosentin luokkaa. Osinkotuotto on noin 3 prosenttia, mikä on houkutteleva luku suhteessa korkomarkkinoilta saatavaan tuottoon”, sanoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Samuli Outinen.

Vuoden alun voimakkaan kurssilaskun jälkeen osakemarkkinan pohja oli 11. helmikuuta, jonka jälkeen pienet ja keskisuuret eurooppalaiset yritykset nousivat maaliskuun loppuun mennessä noin +14 %.

”Myös arvostuskertoimet ovat pienissä yhtiöissä suuria maltillisemmat. Arvostuskertoimet ja tuloskasvuodotukset huomioon ottaen eurooppalaisten osakkeiden sisällä on merkittäviä eroja tällä hetkellä.”

Laaja osakeindeksi ei kerro koko totuutta

Outinen huomauttaa, että laajat osakeindeksit voivat antaa harhaanjohtavaa kuvaa koko talousalueen pärjäämisestä. Rahoitussektori ja öljypalvelut ovat huomattavan suurella painolla eurooppalaisissa laajoissa indekseissä. Molemmissa sektoreissa on nähty heiluntaa tänä vuonna.

”Rahoitussektorilla on noin 20 prosentin paino laajoissa indekseissä, mutta koko talousalueesta se edustaa vain noin 5 prosenttia. On paljon yrityksiä, joita ei ole listattu pörssiin eikä niiden tuloksentekokyky siten välity laajaan osakeindeksiin. Lähes 70 % eurooppalaisista työntekijöistä työskentelee listaamattomissa yrityksissä.1

Esimerkiksi Isolla-Britannialla on suuri paino eurooppalaisissa indekseissä ja on lähes kaksinkertainen saksalaisiin osakkeisiin nähden. Saksa on kuitenkin Isoa-Britanniaa suurempi talousalue bkt:lla mitattuna. Isossa-Britanniassa tulosten ennakoidaan heikentyvän tänä vuonna -3,9 %.

”Luvut osoittavat, etteivät varsinkaan pienempien yritysten tuloksentekokyky välity markkinoille. Pienempien yritysten kohdalla emme näe syytä pessimismiin.”

Pienissä ja keskisuurissa eurooppalaisissa yrityksissä on hyvät näkymät, joita tukevat teollisuuden tuotantolukujen pieni piristyminen ja kuluttajien vahvistunut luottamus.

”Myös EKP:n elvytyspaketti on antanut vauhtia pankkien lainanannolle”, Outinen sanoo.

Samuli Outinen

Samuli Outinen

Jaa artikkeli