Kesän positiivisin sijoitusuutinen

Samaan aikaan kun länsipörssien tuloskasvuodotuksia on tuttuun tapaan laskettu, kehittyvien markkinoiden ennusteita on kesän aikana nostettu. Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke kertoo, mistä sijoittajan kannattaa nyt hakea lisätuottoja ja hajautushyötyjä salkkuun.

Samaan aikaan kun länsipörssien tuloskasvuodotuksia on tuttuun tapaan laskettu, kehittyvien markkinoiden ennusteita on kesän aikana nostettu. Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke kertoo, mistä sijoittajan kannattaa nyt hakea lisätuottoja ja hajautushyötyjä salkkuun.

Raha palaa kehittyville markkinoille

Reincken mukaan selkeä indikaattori kehittyvien markkinoiden voimistumisesta on kansainvälisten rahavirtojen palaaminen pitkään jatkuneen alisuoriutumisen jälkeen. Piristymisen merkkejä oli jo keväällä havaittavissa. Nyt positiivinen trendi näyttäisi vakiintuneen ja kehittyviltä markkinoilta odotetaan lupaavaa tuloskasvua.

”Nimellinen talouskasvu kehittyvillä markkinoilla on selvästi länsimarkkinoita korkeampi ja tämä alkaa nyt vihdoin näkyä raaka-ainehintojen ja dollarin stabiloituessa”, Reincke sanoo.

Myös eri osakemarkkinoiden arvostustasoja tarkastellessa huomaa, että kehittyvät markkinat ovat suhteellisessa tarkastelussa halpoja tai erittäin halpoja.

”Dollarin stabiloituminen USA:n keskuspankin ollessa odottavalla linjalla on rauhoittanut kehittyvien maiden korkojen ja valuuttojen hintakehitystä. Tämä on osaltaan pienentänyt kehittyvien maiden sijoitusriskiä”, Reincke jatkaa. 

Isoista maista Kiinan odotettua ennakoitavampi talouskasvukehitys sekä Intian rakenteellisten talousuudistusten varovainen eteneminen ovat olleet rohkaisevia tekijöitä.

”Raaka-ainehintojen stabiloituminen taas on kiitänyt Brasilian ja Venäjän osakemarkkinat voimakkaaseen nousuun alkuvuonna”, Reincke taustoittaa.

Reincke muistuttaa, että Brasilian ja Venäjän rakenteelliset taloudelliset ja poliittiset ongelmat ovat kuitenkin syvälle juurtuneita. Raaka-aineiden hintojen nousu kuitenkin rohkaisi sijoittajia ja se näkyy myös nostetuissa tuloskasvuennusteissa.

”Tämän vuoden ennusteita on viimeisen 3 kuukauden aikana nostettu +0,7 %. Luku ei vaikuta isolta, mutta kun länsimaisten yhtiöiden tulokset on vastaavasti leikattu, suhteellinen houkuttelevuus on kiistaton”, Reincke pohtii.

Vältä ja valitse viisaasti

Kasvumarkkinoiden arvostustasot ovat selkeästi länsimarkkinoita maltillisemmat. Valikoida kannattaa kuitenkin tarkkaan.

”Brasilia ja Venäjä ovat herkempiä raaka-aineiden ja öljyn hinnan muutoksille, mikä voi tietää hintaheiluntaa salkussa. ”

Reincke pitää Intiaa lupaavana, sillä maan talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna +7,5 %:n vauhtia. Intia hyötyy myös yhä halvoista raaka-aineista. Intian osakemarkkina on kuitenkin arvostustasoiltaan tällä hetkellä suhteellisen kallis.

”Toimialoista suosimme informaatioteknologiayhtiöitä, joiden paikalliset kasvumahdollisuudet ovat hyvät mm. verkkokaupan ja digitaalisten palvelukonseptien kasvun myötä.”

Tätä toimialaa tukee suotuisa väestörakenne ja vaurastuva keskiluokka. Yhdessä tuottavuuden kasvun kanssa väestörakenne onkin kehittyvien maiden pitkän aikavälin kasvun avain.  

”Yrityksille nuori ja vaurastuva väestö tarkoittaa toisaalta edullista ja runsasta työvoimaa, mutta myös vahvistuvaa kysyntää mm. kuluttajatuotteille, palveluille, rakentamiselle ja infrastruktuuriprojekteille”, Reincke sanoo.

Jaa artikkeli