Kehittyvien markkinoiden syväjää hellitti

Kehittyvien markkinoiden yritysten tulokset ovat heikentyneet jo pitkään ja markkina-alue onkin alisuoriutunut verrattuna yleiseen osakemarkkinakehitykseen viimeisen viiden vuoden ajan. ”Nyt alisuoriutuminen näyttäisi pysähtyneen. Taustalla on raaka-ainehintojen ja negatiivisen tuloskasvutrendin stabiloituminen”, sanoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke.

Kehittyvien markkinoiden yritysten tulokset ovat heikentyneet jo pitkään ja markkina-alue onkin alisuoriutunut verrattuna yleiseen osakemarkkinakehitykseen viimeisen viiden vuoden ajan.

”Nyt alisuoriutuminen näyttäisi pysähtyneen. Taustalla on raaka-ainehintojen ja negatiivisen tuloskasvutrendin stabiloituminen”, sanoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke.

Yllätyssuorittaja nousi 20 prosenttia

Kehittyvien markkinoiden pärjääminen viimeisen puolen vuoden aikana on tärkeä signaali markkinoille.

”Kääntöpisteestä ei uskalla vielä puhua, mutta alisuoriutumisen pysähtyminen on jo itsessään tärkeää.”

Carolus Reincke

Carolus Reincke

Reincke muistuttaa, että kehittyvien markkinoiden välillä on suuria eroja. Varsinkin raaka-ainevetoiset markkinat kuten Brasilia ja Venäjä ovat pärjänneet hyvin.

”Brasilia on noussut jopa 20 % vuoden alusta. Nousun takana on tosin raaka-ainehintojen nousu, valuuttaliikkeitä ja poliittisia tekijöitä”, Reincke sanoo. Yritysten tuloskasvusta nousu ei siis täysin syntynyt.

”Positiivisempi vire kehittyvillä markkinoilla näkyy kuitenkin tuloskasvuodotuksissa, sillä vuosia pettänyt tuloskehitys on nyt vakaampi.”

Defensiivisemmät markkinat kuten Etelä-Korea ja Intia eivät ole pärjänneet yhtä hyvin kuin raaka-ainevetoiset markkinat.

”Suhteellisessa tarkastelussa pärjääminen on kuitenkin ollut kohtalaisen hyvä yleistä osakemarkkinaa vastaan.”

Joko hinta houkuttelee?

Sijoittajia kiinnostava tekijä kehittyvillä markkinoilla on houkutteleva arvostustaso, joka on selvästi maltillisempi kuin USA:ssa ja Euroopassa.

”Alisuoriutumisen pysähtyminen on juuri arvostustasoja ajatellen merkittävä liike. Suhteellinen houkuttelevuus on kasvanut merkittävästi. Jos saamme nyt tuloskauden aikana lisää näyttöä yritysten parantuneesta tuloksentekokyvystä, todennäköisyys arvostustasojen nousulle kasvaa”, Reincke painottaa.

Globaalisti sijoittajat ovat alipainossa kehittyvien markkinoiden osakkeissa. Jos tuloskehitys kääntyy ja varat palaavat markkinoille, voidaan potentiaalisesti nähdä suuriakin korjausliikkeitä. Siksi heikkojen signaalien seuraaminen on tärkeää. 

”Arvostustasoja tarkasteltaessa kehittyvien markkinoiden 12 kuukautta eteenpäin katsova P/E on 13 luokkaa siinä missä USA:ssa ja Euroopassa ollaan päälle 15–18 tason tuloskasvuennusteiden laskun jäljiltä”, Reincke konkretisoi.

Kehittyvät markkinat ovat houkuttelevasti hinnoiteltu ja Reincken mukaan ML Kasvumarkkinat Osake -sijoituskorissa tuloskasvuennusteet ovat vielä muuta markkinaa korkeammat.

”Olemme painottaneet kasvuyhtiöitä varsinkin teknologiayhtiöissä. Kehittyvien markkinoiden keskiluokkaistuminen tukee näiden yhtiöiden menestystä.”

Jaa artikkeli