Eläkeuudistus 2017 – mikä muuttuu?

Suomessa toteutetaan työeläkejärjestelmän uudistus vuonna 2017. Uudistuksen tavoitteena on työurien pidentämisen kautta tukea julkista taloutta, edistää työllisyyttä sekä varmistaa kaikille riittävä eläketurva. Mitä eläkeuudistus tarkoittaa ja mitkä asiat muuttuvat?

Suomessa toteutetaan työeläkejärjestelmän uudistus vuonna 2017. Uudistuksen tavoitteena on työurien pidentämisen kautta tukea julkista taloutta, edistää työllisyyttä sekä varmistaa kaikille riittävä eläketurva. Mitä eläkeuudistus tarkoittaa ja mitkä asiat muuttuvat?

Uudistuksen sisältö pähkinänkuoressa

Eläkeikä nousee 63 vuodesta 65 vuoteen

 • Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan kolmella kuukaudella vuodessa kunnes saavutetaan
  65 vuoden raja. Sen jälkeen eläkeikä määräytyy kunkin ikäluokan elinajan odotteen mukaan.
 • Joustava eläkeikä säilyy: vanhuuseläkkeen alaikärajan ja yläikärajan ero pysyy
  viitenä vuotena.
 • Muutos koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Tavoite-eläkeikä määritellään jokaiselle ikäluokalle

 • Jokaiselle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alarajaa* myöhempi tavoite-eläkeikä**
  , jolloin lykkäyskorotus kompensoi elinaikakertoimen vaikutuksen. Tavoite-eläkeiässä
  eläkkeensä saa ns. täysimääräisenä eli ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä.

Eläkekarttumat yhtenäistyvät, eläkettä karttuu koko palkasta ja superkarttumat poistuvat

 • Jokaiselle karttuu eläkettä jatkossa 1,5 % vuosiansioista 17 vuoden iästä alkaen.
  Työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Uudet eläkelajit

 • Osa-aikaeläkkeen tilalle tulee osittain varhennettu vanhuuseläke, mikä tarkoittaa että vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena 61-vuotiaasta alkaen (2025 alkaen 62-vuotiaasta).
  Tällöin eläkkeestä vähennetään pysyvästi 0,4 % jokaiselta kuukaudelta ennen
  vanhuuseläkeiän alarajaa. Osittain varhennettu vanhuuseläke
  ei edellytä työajan lyhentämistä. Mahdollinen työajan lyhentäminen perustuu
  työnantajan ja työntekijän sopimukseen.
 • Käyttöön työuraeläke: raskas ja pitkä työura voi antaa mahdollisuuden hakeutua eläkkeelle
  63-vuotiaana. Työuraeläkettä voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen.
Klikkaa kuva suuremmaksi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Jaa artikkeli