6 vinkkiä oikean ETF:n valintaan

Indeksisijoittaminen on kasvattanut suosiotaan räjähdysmäisesti. BlackRock iSharesin sijoitusstrategi Rob Powell listaa sijoittajan vinkit oikean ETF:n valintaan.

Indeksisijoittaminen on kasvattanut suosiotaan räjähdysmäisesti. BlackRock iSharesin sijoitusstrategi Rob Powell listaa sijoittajan vinkit oikean ETF:n valintaan.

Näin ETF toimii

ETF on rahasto joka pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti tiettyä osake-, korko- tai raaka-aineindeksiä. ETF:llä käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tapaan. Ero yksittäiseen osakkeeseen on, että ETF:n kautta sijoittaja tavoittaa koko valitun kohdemarkkinan kerralla. Globaalisti iSharesilla on noin 700 ETF-tuotetta.

”Kohdemarkkina voi olla esimerkiksi yleinen osakemarkkinaindeksi tai yksittäinen toimiala. Useat sijoitustrendit maailmalta liittyvät tällä hetkellä sijoituskohteen ominaispiirteisiin. Sijoittaja voi esimerkiksi sijoittaa ETF:ään, johon on koottu matalan keskinäisen hintaheilunnan osakkeita tai valita salkkuunsa yhtiöitä, joita tukee tulevaisuuden trendit, kuten automatisaatio, robotiikka tai digitalisaatio”, Powell sanoo. 

Tuotekehitys on edennyt paljon viime vuosina. Saatavilla olevan tiedon myötä tuotteen rakentaminen on hyvinkin yksityiskohtaista ja monipuolista.

”Sijoittaja voi yhdellä sijoituksella saavuttaa eksoottisia markkinoita, joihin ei muuten olisi pääsyä tai aikaa perehtyä”, Powell korostaa. 

BlackRock, joka hoitaa yli 1 100 miljardin dollarin edestä ETF-asiakasvaroja, tietää ensimmäisten joukossa pelkästään ETF:ien rahavirtoja seuraamalla, millaiset kohteet sijoittajia kulloinkin kiinnostavat.

Huomioi nämä ETF:ää valitessasi:

#1 Panosta kohdevalintaan

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös ETF:n kohdalla on mietittävä, mitkä sijoitustavoitteesi ovat ja mitä markkinanäkemystä haluat toteuttaa.

”ETF on erinomainen sijoitusriskien hajauttamiseen. Voit sijoittaa korkoihin, osakkeisiin, vaihtoehtoisiin sijoituksiin, raaka-aineisiin tai raha-markkinoille liki mihin päin maailmaa tahansa. Tärkeää on silloin myös huomioida tuotteen valuutta ja onko sijoituskohteen valuuttariski suojattu vai ei.”

#2 Analysoi riskitaso

Jokaisella tuotteella on omat erikoispiirteensä ja riskinsä, jotka voivat liittyä yhtiöiden liiketoiminta-alueeseen, tuotteen ominaisuuksiin tai markkinatilanteeseen. Huolellinen riskikartoitus on tärkeää jokaisessa sijoituksessa.

”On hyvä tiedostaa, mitä eri ETF-rakenteita on. iSharesin pääpainoalue on fyysisesti replikoiduissa ETF:issä. Se tarkoittaa, että ETF:n sijoituskohteina ovat fyysiset arvopaperit ja jotka ovat samat kuin kohdeindeksissä. Toinen rakenne on synteettinen, jossa kohdeindeksin riskipositio replikoidaan johdannaisilla. Tällöin läpinäkyvyys laskee ja vastapuoliriski on suurempi.”

#3 Katso kotipaikka

Kohdevalinnassa kokonaisuus ratkaisee, mutta myös rekisteröintipaikkaan kannattaa kiinnittää huomiota.

”Alue tai maa johon ETF on rekisteröity voi vaikuttaa tuottoihin. Tämä johtuu pääasiassa verosopimuksista sijoittajan ja rekisteröintipaikan välillä."

#4 Muista veroasiat

”Veroasiat voivat vaikuttaa kokonaiskuluihin, sillä joka maassa on omat verokäytännöt. Indeksintarjoajan näkemyksellä sekä realisoituneilla veroilla voi olla myös vaikutusta siihen, kuinka hyvin ETF seuraa kohdeindeksiään.”

#5 Tarkista kaupankäyntilikviditeetti

Saatko sijoituksesi vaihdettua kun haluat ja oikeaan hintaan? Likviditeetti on tärkeä osa ETF:n ominaisuuksia.

”Katsomme hyvin tarkkaan ETF:n alla olevien arvopaperien likviditeettia. Se on tärkeä osa tuotekehitystä."

#6 Tarkista omistamisen kokonaiskulut

”ETF-sijoittamisen parhaita puolia on kustannustehokkuus. Kannattaa kuitenkin aina varmistaa kulurakenne. Tyypillisesti käytetty luku kuluihin on (TER), mutta muutakin on hyvä huomioida. Omistamisen kokonaiskulut (TCO) huomioi tracking-erot suhteessa indeksiin sekä kulut ETF:n ostamiseen ja myymiseen liittyen.”

Lue lisää indeksisijoittamisesta tästä.

Jaa artikkeli