Kilpailun säännöt

Levin eturinteillä kilpaillaan Mandatum Cup joka toinen viikko 3.12. alkaen. Kaikki osallitujat palkitaan. Kauden lopuksi voittaja palkitaan alkupääomalla Mandatumin digitaaliseen varainhoitoon ja muiden osallistujien kesken arvotaan talven 2023-2024 kausikortti Leville, liput 2023 World Cup Leviin sekä muita upeita palkintoja.

Kilpailun säännöt

Levin eturinteillä kilpaillaan Mandatum Cup joka toinen viikko 3.12. alkaen. Kaikki osallitujat palkitaan. Kauden lopuksi voittaja palkitaan alkupääomalla Mandatumin digitaaliseen varainhoitoon ja muiden osallistujien kesken arvotaan talven 2023-2024 kausikortti Leville, liput 2023 World Cup Leviin sekä muita upeita palkintoja.

KILPAILUN SIVULLE

1. Järjestäjä

Mandatum Life Palvelut Oy, PL 1210, 00101 HELSINKI

2. Kilpailun ja arvonnan osallistumisaika

3.12.2022-12.4.2023

3. Kuinka kilpailuun ja arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi osallistua Levin eturinteellä kisapäivinä 3.12.2022-8.4.2023 välisenä aikana. Kauden lopuksi osallistujien kesken arvotaan 1000 euron sijoitussalkun digitaalisen varainhoidon palveluun. Kilpailun voittaa vain yksi laskija kaikkien kisapäivien sekä sarjojen kesken.

Kilpailupäivät ovat 3.12.2022, 16.12.2022, 30.12.2022, 13.1.2023, 27.1.2023, 10.2.2023, 24.2.2023, 3.3.2023, 10.3.2023, 8.4.2023.

Sarjat ovat 6-vuotiaat, 8-vuotiaat, 10-vuotiaat, 12-vuotiaat, 14-vuotiaat, 16-vuotiaat, yleinen naiset ja yleinen miehet. 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan järjestäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Kilpailun lisäksi järjestetään arvonta. Arvontaan voi osallistua laskemalla laskun kisapäivänä. 

4. Palkinto

Kilpailuun osallistuneista henkilöistä arvonnan voittanut henkilö voittaa 1000 euron arvoisen rahasumman, joka sijoitetaan asiakkaan riskitason mukaiseen Mandatumin Allokaatio-sijoituskoriin Mandatumin digitaalisen varainhoidon kautta. Jos useammalla parhaalla osallistujalla on sama tarkkuus ajoissa kahden laskun välillä, voittaja arvotaan näiden osallistujien kesken. Allokaatio-sijoituskorit ovat Mandatum Henkivakuutusyhtiön tarjoamia sijoitussidonnaisia vakuutuksia, jotka soveltuvat pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Palkinnon lunastaminen ja hyödyntäminen edellyttää 18 vuoden ikää, Mandatumin digitaalisen varainhoidon palvelun avaamista ja henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman tekemistä palkinnon lunastajan oikean riskitason kartoittamiseksi.

Palkinto voidaan maksaa vain yksityishenkilöille. Palkintoa ei voi suoraan muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin. Sijoitusvakuutuksen voi lunastaa vakuutusehtojen mukaisesti.

Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Levin kausikortti kaudelle 2023-2024 ja lippu Levi World Cuppiin vuodelle 2023. 

Jokainen kilpailuun osallistunut saa Mandatum pipon tai heijastimen.

Järjestäjä hoitaa arpajaisveron.

5. Voittajan julkistus ja palkinnon luovutus

Kilpailun voittaja julkistetaan 12.4.2023. Arvonnat suoritetaan 12.4.2023.

Kilpailun ja arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon ja arvonnan voittajaan. Palkinto voidaan vastaanottaa sääntöjen kuvaamalla tavalla. Voittajan nimeä ei julkaista, ellei asiasta sovita voittajan kanssa toisin.

6. Palkintoon liittyvät muut ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista ja veroseuraamuksista sijoitusvakuutukseen kulloinkin sovellettavien verosäännösten mukaisesti.

7. Järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon.

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

8. Arpajaisvero

Kilpailun järjestäjä vastaapalkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

9. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Kilpailun osallistujat antavat osallistuessaan yhteystietonsa, joita käytetään vain voittajan kontaktointiin.

Kilpailuun ja arvontaan osallistujiin sovelletaan Mandatumin tietosuojaselostetta koskien henkilötietojen käsittelyä ja viestintää. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.mandatumlife.fi/footer/tietosuoja/. Kilpailun ja arvonnan jälkeen rekisteri tuhotaan.

10. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Kilpailun ja arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.