Korkoratkaisut yrityksen tilivaroille

Korkomarkkinoilla kuluva vuosi on ollut varsin hyvä. Näkemyksemme mukaan korkosijoitusten tuottonäkymät ovat riskiin suhteutettuna edelleen houkuttelevia. 

Alta löydät esimerkin yrityksen kassavarojen sijoittamisesta sekä salkunhoitomme näkemyksen korkomarkkinasta.

Ota yhteyttä

Korkoratkaisut yrityksen tilivaroille

Korkomarkkinoilla kuluva vuosi on ollut varsin hyvä. Näkemyksemme mukaan korkosijoitusten tuottonäkymät ovat riskiin suhteutettuna edelleen houkuttelevia. 

Alta löydät esimerkin yrityksen kassavarojen sijoittamisesta sekä salkunhoitomme näkemyksen korkomarkkinasta.

Ota yhteyttä

Havainnollistava esimerkki yrityksen kassavarojen sijoittamisesta

MANDATUMIN SALKUNHOIDON KOMMENTTI KORKOMARKKINOISTA (11/2023)

”Vuosi 2023 on ollut sijoitusmarkkinoilla monin tavoin odotuksia parempi. Osakkeet ovat nousseet teknologiayhtiöiden vetäminä. Korkomarkkinoilla vuosi on ollut varsinkin heikkoon viime vuoteen nähden kohtuullinen. Tuottojen suuruus riippuu kuitenkin siitä, millaisiin korkosijoituksiin on sijoittanut. Korkeamman luottoriskin high yield -lainat ovat olleet joukkovelkakirjamarkkinoiden tuottokärjessä, kun taas korkoriskiltään suuremmat valtionlainat ovat jääneet vaatimattomimmille tuotoille. Todellinen kultakaivos on ollut eurooppalainen lainamarkkina, joka on tuottanut tätä kirjoittaessa jo yli 10 % vuoden alusta lähtien.

Vuoteen 2023 lähdettiin markkinoilla varsin vaihtelevissa tunnelmissa. Korkosijoittajat odottivat alkavan vuoden olevan selvästi edellistä, hyvin heikkoa vuotta parempi. Inflaatio oli kääntynyt laskuun ja korkojen odotettiin seuraavan perässä viimeistään toisella vuosipuoliskolla. Inflaationäkymät ovat helpottaneet, mutta korkotaso on jatkanut nousuaan. Odotuksia keskuspankkien koronlaskuista on siirretty vuoteen 2024.

Uskomme merkittävimmän korkojen nousupaineen olevan takana. Uutiset hidastuvasta inflaatiosta ovat näkyneet korkojen laskuna, ja riski korkojen noususta on vähentynyt. Samaan aikaan luottoriskipreemiot ovat laskeneet jälleen, mutta voivat talousnäkymien heikentyessä leventyä uudelleen. Edelleen varsin korkeana pysyneet tuottotasot ovat kuitenkin tarjonneet puskuria myös heikompia skenaarioita varten. Uskommekin korkosijoitusten tuottonäkymien olevan riskiin suhteutettuna edelleen varsin houkuttelevia."

Lassi Järvinen, Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja

 

Jätä yhteydenottopyyntö

Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään tutustua huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan arvioonsa, tavoitteisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. Rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetyt tiedot perustuvat esityksen tekohetkellä käytössä olleisiin tietoihin sekä Mandatumin sen hetkisiin näkemyksiin ja arvioihin. Mandatum ei takaa esitettyjen tietojen, näkemysten tai arvioiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Mandatum voi muuttaa näkemyksiään tai arvioitaan ilman erillistä ilmoitusta.

  1. Jätä yhteystietosi oheiselle lomakkeelle

    Olemme sinuun yhteydessä ja sovitaan tapaaminen. Voit ilmoittaa tässä esimerkiksi sinulle sopivat puhelinsoittoajat.

  2. Kartoitamme tarpeesi

    Käymme läpi tilanteesi ja kartoitamme sijoittamiseen liittyvät tarpeet.

  3. Sovimme jatkosta

    Keskusteltuamme kanssasi osaamme tarjota sinun tilanteeseesi sopivat sijoittamisen palvelut.